Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej "ZDROJE"
Biuletyn informacji publlicznej

Rejestr zmian

Drukuj
# Nazwa Data modyfikacji Wprowadzający Opis zmiany
1 2024 18.06.2024 Karolina Kaniuk dodanie nowych kontroli
2 2024 18.06.2024 Karolina Kaniuk dodanie nowych kontroli
3 2024 17.06.2024 Karolina Kaniuk dodanie nowych kontroli
4 Dostawa drobnych artykułów gospodarstwa domowego i artykułów biurowych dla SPSZOZ Zdroje w pakietach 13.06.2024 Bartosz Bobek Dodano nowe zamówienie publiczne
5 Rada Społeczna 13.06.2024 Sylwia Walkiewicz – Zdulska Aktualizacja składu Rady
6 „Usługę superwizji grupowych dla psychologów, psychoterapeutów oraz dla personelu placówek lecznictwa odwykowego Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Zdroje” w Szczecinie. 07.06.2024 Małgorzata Domańska Dodano nowe zamówienie publiczne
7 2024 06.06.2024 Karolina Kaniuk dodanie nowych kontroli
8 2024 06.06.2024 Karolina Kaniuk dodanie kontroli
9 Udostępnianie dokumentacji medycznej 06.06.2024 Sylwia Walkiewicz – Zdulska Aktualizacja informacji
10 Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej SPSZOZ ZDROJE 06.06.2024 Karolina Kaniuk Dodano nową ofertę pracy
11 „Najem powierzchni 7,00 m2, na okres 3 lat, w celu zainstalowania na terenie Szpitala przy ul. Mącznej 4 w Szczecinie 7 automatów do sprzedaży napojów, słodyczy i innej żywności w 4 pakietach ”. 05.06.2024 Małgorzata Domańska Dodano nowe zamówienie publiczne
12 „Najem powierzchni 7,00 m2, na okres 3 lat, w celu zainstalowania na terenie Szpitala przy ul. Mącznej 4 w Szczecinie 7 automatów do sprzedaży napojów, słodyczy i innej żywności w 4 pakietach ”. 05.06.2024 Małgorzata Domańska Dodano nowe zamówienie publiczne
13 Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w Poradni neurologicznej dla dzieci i młodzieży. 05.06.2024 Karolina Kaniuk Dodano nową ofertę pracy
14 Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w III Oddziale Ogólnopsychiatrycznym oraz w oddziałach szpitalnych SPS ZOZ ”Zdroje” 05.06.2024 Karolina Kaniuk Dodano nową ofertę pracy
15 2024 05.06.2024 Sylwia Walkiewicz – Zdulska Dodanie nowej kontroli
16 Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne na usługiw zakresie wykonywania świadczeń zdrowotnych dla pielęgniarek oraz położnych. 05.06.2024 Karolina Kaniuk Dodano nową ofertę pracy
17 Dzierżawę na okres 5 lat powierzchni 31,77 m2 pomieszczenia na parterze w pawilonie nr 20 na terenie SPSZOZ „Zdroje” przy ul. Mącznej 4 w Szczecinie z przeznaczeniem na prowadzenie usług gastronomiczno – handlowych - kawiarni” 04.06.2024 Małgorzata Domańska Dodano nowe zamówienie publiczne
18 Dostawę odczynników diagnostycznych i innych artykułów medycznych jednorazowego użytku dla SPSZOZ „Zdroje” w pakietach 31.05.2024 Sylwia Małgowska Dodano nowe zamówienie publiczne
19 SPSZOZ "droje zatrudni osobę do pracy na stanowisku fizyk medyczny 28.05.2024 Karolina Kaniuk Dodano nową ofertę pracy
20 SPSZOZ "Zdroje" zatrudni osobę do pracy na stanowisku Kierownik Laboratorium Mikrobiologicznego 28.05.2024 Karolina Kaniuk Dodano nową ofertę pracy
21 Dostawa produktów leczniczych, środków kontrastowych, płynów do ciągłej terapii nerkozastępczej, środków żywieniowych specjalnego przeznaczenia dla SPSZOZ „Zdroje” w pakietach 27.05.2024 Sylwia Małgowska Dodano nowe zamówienie publiczne
22 Dostawa produktów leczniczych, środków kontrastowych, płynów do ciągłej terapii nerkozastępczej, środków żywieniowych specjalnego przeznaczenia dla SPSZOZ „Zdroje” w pakietach 27.05.2024 Sylwia Małgowska Dodano nowe zamówienie publiczne
23 Dostawa drobnego sprzętu medycznego i innych artykułów medycznych jednorazowego użytku dla SPSZOZ „Zdroje” w pakietach 27.05.2024 Sylwia Małgowska Dodano nowe zamówienie publiczne
24 Świadczenie usługi polegającej na wykonaniu okresowych przeglądów technicznych, napraw i konserwacji aparatury medycznej znajdującej się w SPSZOZ „Zdroje” w pakietach 21.05.2024 Jolanta Duda Dodano nowe zamówienie publiczne
25 SPSZOZ "Zdroje" zatrudni osobę do pracy na stanowisku instruktor terapii zajęciowej 20.05.2024 Karolina Kaniuk Dodano nową ofertę pracy
26 Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne na Usługi w zakresie wykonywania lekarskich świadczeń zdrowotnych w Oddziale Pediatrii, Gastroenterologii i Reumatologii Dziecięcej wraz z poradniami oraz Izbą Przyjęć/SOR SPS ZOZ Zdroje 17.05.2024 Karolina Kaniuk Dodano nową ofertę pracy
27 Dostawa detaliczna oleju napędowego do pojazdów posiadanych przez SPSZOZ „Zdroje” w Szczecinie 17.05.2024 Bartosz Bobek Dodano nowe zamówienie publiczne
28 Zapytanie ofertowego na przegląd agregatów prądotwórczych 15.05.2024 Bartosz Bobek Dodano nowe zamówienie publiczne
29 Dzierżawa na okres 3 lat powierzchni 8 m2 części pomieszczenia w pawilonie nr 9 na terenie SPSZOZ „Zdroje” przy ul. Mącznej 4, z przeznaczeniem na składowanie odpadów medycznych 14.05.2024 Małgorzata Domańska Dodano nowe zamówienie publiczne
30 Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne dla technika EEG. 14.05.2024 Karolina Kaniuk Dodano nową ofertę pracy
31 Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w Poradni Stomatologicznej. 14.05.2024 Karolina Kaniuk Dodano nową ofertę pracy
32 Sposób przyjmowania i załatwiania spraw 13.05.2024 Sylwia Walkiewicz – Zdulska aktualizacja danych adresowych RPP
33 Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne na usługi w Oddziale Urologicznym wraz z poradnią, Izbą Przyjęć i SOR SPS ZOZ Zdroje 08.05.2024 Karolina Kaniuk Dodano nową ofertę pracy
34 Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne na usługi w zakresie wykonywania lekarskich świadczeń zdrowotnych w ramach pełnienia dyżurów medycznych w Poradni Nocnej i Świątecznej Pomocy Lekarskiej SPS ZOZ ZDROJE 02.05.2024 Karolina Kaniuk Dodano nową ofertę pracy
35 2024 02.05.2024 Karolina Kaniuk dodanie nowych kontroli
36 Leasing operacyjny fabrycznie nowego samochodu osobowego z segmentu D dla SPSZOZ Zdroje 30.04.2024 Bartosz Bobek Dodano nowe zamówienie publiczne
37 2024 26.04.2024 Karolina Kaniuk dodanie daty zakończenia kontroli
38 Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne na sługi w zakresie wykonywania lekarskich świadczeń zdrowotnych w Dziennym Oddziale Otolaryngologicznym z przyszpitalną poradnią oraz Izba Przyjęć i SOR SPS ZOZ ”Zdroje”. 25.04.2024 Karolina Kaniuk Dodano nową ofertę pracy
39 Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne na usługi w zakresie wykonywania lekarskich świadczeń zdrowotnychw Dziennym Oddziale Otolaryngologicznym wraz z przyszpitalną poradnią oraz Izba Przyjęć i SOR SPS ZOZ ”Zdroje”. 25.04.2024 Karolina Kaniuk Dodano nową ofertę pracy
40 Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w w Oddziale Klinicznym Neurochirurgii Dziecięcej z pododdziałem Neurochirurgii dla Dorosłych SPS ZOZ Zdroje 18.04.2024 Karolina Kaniuk Dodano nową ofertę pracy
41 Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w Oddziale Klinicznym Neurochirurgii Dziecięcej z pododdziałem Neurochirurgii dla Dorosłych SPS ZOZ Zdroje 18.04.2024 Karolina Kaniuk Dodano nową ofertę pracy
42 2024 18.04.2024 Karolina Kaniuk dodanie nowych kontroli
43 SPSZOZ Zdroje zatrudni osobę do pracy na stanowisku specjalisty ds. technicznych i administracyjnych 15.04.2024 Karolina Kaniuk Dodano nową ofertę pracy
44 Wykonanie przeglądu 15 szt. UPS zlokalizowanych na terenie SPSZOZ Zdroje 12.04.2024 Bartosz Bobek Dodano nowe zamówienie publiczne
45 Dostawa oprogramowania antywirusowego oraz tokenów 2FA na potrzeby SPS ZOZ „Zdroje” w pakietach 11.04.2024 Bartosz Bobek Dodano nowe zamówienie publiczne
46 Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne na usługi w zakresie wykonywania świadczeń zdrowotnych dla pielęgniarek. 11.04.2024 Karolina Kaniuk Dodano nową ofertę pracy
47 Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne- usługi w zakresie wykonywania świadczeń zdrowotnych dla ratowników medycznych. 11.04.2024 Karolina Kaniuk Dodano nową ofertę pracy
48 Deklaracja dostępności 11.04.2024 Sylwia Walkiewicz – Zdulska Dodanie nowej pozicji
49 SPSZOZ Zdroje zatrudni osobę do pracy na stanowisko informatyk 11.04.2024 Karolina Kaniuk Dodano nową ofertę pracy
50 Rada Społeczna 10.04.2024 Sylwia Walkiewicz – Zdulska zmiana składu
51 Dostawa produktów leczniczych, środków kontrastowych, płynów infuzyjnych, worków do żywienia pozajelitowego, środków żywieniowych specjalnego przeznaczenia dla SPSZOZ „Zdroje” w pakietach 09.04.2024 Sylwia Małgowska Dodano nowe zamówienie publiczne
52 Dostawa produktów leczniczych, środków kontrastowych, płynów infuzyjnych, worków do żywienia pozajelitowego, środków żywieniowych specjalnego przeznaczenia dla SPSZOZ „Zdroje” w pakietach 09.04.2024 Sylwia Małgowska Dodano nowe zamówienie publiczne
53 Dostawa produktów leczniczych, środków kontrastowych, płynów infuzyjnych, worków do żywienia pozajelitowego, środków żywieniowych specjalnego przeznaczenia dla SPSZOZ „Zdroje” w pakietach 09.04.2024 Sylwia Małgowska Dodano nowe zamówienie publiczne
54 Zatrudnimy osobę do pracy na stanowisku specjalista - archiwista 08.04.2024 Karolina Kaniuk Dodano nową ofertę pracy
55 PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2024 r. 03.04.2024 Małgorzata Domańska Dodano nowe zamówienie publiczne
56 Usługa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników SPSZOZ „Zdroje” w Szczecinie oraz członków ich rodzin 03.04.2024 Bartosz Bobek Dodano nowe zamówienie publiczne
57 Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne na usługi w Oddziale Okulistycznym wraz z poradnią oraz Izbą Przyjęć SOR 29.03.2024 Sylwia Walkiewicz – Zdulska Dodano nową ofertę pracy
58 Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne na usługi w zakresie wykonywania lekarskich świadczeń zdrowotnych w podstawowym czasie działalności oraz w ramach pełnienia dyżurów medycznych w Oddziale Okulistycznym wraz z poradnią oraz Izbą Przyjęć/SOR SPS ZOZ Zd 29.03.2024 Karolina Kaniuk Dodano nową ofertę pracy
59 Redakcja BIP SPSZOZ „Zdroje" 29.03.2024 Karolina Kaniuk dodanie nowego redaktora
60 Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne na usługi w zakresie wykonywania lekarskich świadczeń zdrowotnych w Poradni Hematologicznej. 29.03.2024 Karolina Kaniuk Dodano nową ofertę pracy
61 Świadczenie usługi polegającej na obsłudze i konserwacji systemów łączności znajdujących się w Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej ,,Zdroje’’ 25.03.2024 Bartosz Bobek Dodano nowe zamówienie publiczne
62 SPSZOZ Zdroje zatrudni lekarza okulistę 22.03.2024 Karolina Kaniuk Dodano nową ofertę pracy
Data utworzenia dokumentu: 16.06.2018
Osoba odpowiedzialna za treść: Ewa Wenz
Data i godzina ostatniej aktualizacji: 16.06.2018 00:00
Data i godzina publikacji: 16.06.2018 00:00
Opublikowane przez:

adresy

Szpital
ul. Mączna 4, 70-780 Szczecin
Centrala tel. 91 880 6250
tel. 91 880 6200
fax 91 880 6203
Poradnie przy ul. Św. Wojciecha
ul. Św. Wojciecha 7, 70-410 Szczecin
tel. 91 880 6086
Rejestracja tel. 91 880 6008
Opieka psychiatryczna i Leczenie Uzależnień
ul. Św. Wojciecha 7, 70-410 Szczecin
Rejestracja tel. 91 880 6092, 91 880 6113
Ośrodek Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej
ul. Św. Wojciecha 7, 70-410 Szczecin
Rejestracja tel. 91 880 6032

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny
Zakład Opieki Zdrowotnej “ZDROJE”

ul. Mączna 4
70-780 Szczecin

tel. 91 88 06 250 tel. 91 88 06 200
Strona używa cookies Dowiedź się więcej