Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej "ZDROJE"
Biuletyn informacji publlicznej

Rejestr zmian

Drukuj
# Nazwa Data modyfikacji Wprowadzający Opis zmiany
1 SPSZOZ "Zdroje" zatrudni osobę do pracy na stanowisku fizyk medyczny 02.02.2023 Karolina Węgielska Dodano nową ofertę pracy
2 Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania lekarskich świadczeń zdrowotnych w Oddziale Pediatrii, Gastroenterologii i Reumatologii wraz poradniami i Izbą Przyjęć/SOR SPSZOZ Zdroje 01.02.2023 Karolina Węgielska Dodano nową ofertę pracy
3 Najem powierzchni 2 m2 na terenie Szpitala przy ul. Mącznej 4 w Szczecinie z przeznaczeniem na instalację 2 automatów do sprzedaży napojów i słodyczy. 01.02.2023 Małgorzata Kojder Dodano nowe zamówienie publiczne
4 Dostawę produktów leczniczych, środków dietetycznych specjalnego przeznaczenia, Tofacitinibum Program lekowy dla SPSZOZ Zdroje 01.02.2023 Bartosz Bobek Dodano nowe zamówienie publiczne
5 2023 30.01.2023 Karolina Węgielska nowa kontrola
6 2023 30.01.2023 Sylwia Walkiewicz – Zdulska dodanie protokołu
7 2023 30.01.2023 Sylwia Walkiewicz – Zdulska dodanie protokołu
8 2023 30.01.2023 Sylwia Walkiewicz – Zdulska Dodanie nowej kontroli
9 DOSTAWA ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH DLA SPSZOZ „ZDROJE” W PAKIETACH 27.01.2023 Jolanta Duda Dodano nowe zamówienie publiczne
10 Menu 26.01.2023 Sylwia Walkiewicz – Zdulska dodanie osoby odpowiedzialnej za treść
11 Redakcja BIP SPSZOZ „Zdroje" 26.01.2023 Sylwia Walkiewicz – Zdulska dodanie osoby odpowiedzialnej za treść
12 Redakcja BIP SPSZOZ „Zdroje" 26.01.2023 Sylwia Walkiewicz – Zdulska Zmiana adresu e-mail
13 Redakcja BIP SPSZOZ „Zdroje" 26.01.2023 Sylwia Walkiewicz – Zdulska Zmiana adresu e-mail
14 Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne Lekarza specjalisty w zakresie pediatrii, zainteresowanego uzyskaniem specjalizacji w dziedzinie neonatologii 26.01.2023 Sylwia Walkiewicz – Zdulska Dodano nową ofertę pracy
15 Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne lekarza specjalisty w zakresie pediatrii w Klinice Pediatrii, Nefrologii Dziecięcej, Dializoterapii i Leczenia Ostrych Zatruć wraz z poradnią 26.01.2023 Karolina Węgielska Dodano nową ofertę pracy
16 Dostawa druków medycznych, książeczek zdrowia dziecka, papieru firmowego, naklejek samoprzylepnych, recept, miarek wzrostu dla SPSZOZ "Zdroje" 26.01.2023 Małgorzata Kojder Dodano nowe zamówienie publiczne
17 2023 24.01.2023 Karolina Węgielska nowa kontrola
18 2023 23.01.2023 Sylwia Walkiewicz – Zdulska dodanie protokołu
19 2023 23.01.2023 Sylwia Walkiewicz – Zdulska dodanie zakresu przedmiotowego kontroli
20 Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w Poradni Nocnej i Świątecznej Pomocy Lekarskiej 20.01.2023 Karolina Węgielska Dodano nową ofertę pracy
21 Kontrole 19.01.2023 Karolina Węgielska osoba odpowiedzialna
22 Statut 19.01.2023 Sylwia Walkiewicz – Zdulska dodanie osoby odpowiedzialnej za treść
23 Dyrekcja 19.01.2023 Sylwia Walkiewicz – Zdulska aktualizacja adresów e-mail
24 2023 19.01.2023 Karolina Węgielska nowa kontrola
25 2023 17.01.2023 Karolina Węgielska nowa kontrola
26 2023 16.01.2023 Karolina Węgielska osoba odpowiedzialna
27 2023 16.01.2023 Karolina Węgielska nowa kontrola
28 SPSZOZ "Zdroje" zatrudni osobę do pracy na stanowisku inspektor ds. administracyjnych 09.01.2023 Karolina Węgielska Dodano nową ofertę pracy
29 SPSZOZ "Zdroje" zatrudni osobę do pracy na stanowisku Kierownik Sekcji Inwentaryzacji 09.01.2023 Karolina Węgielska Dodano nową ofertę pracy
30 2023 05.01.2023 Sylwia Walkiewicz – Zdulska dodanie zakresu przedmiotowego kontroli
31 2023 05.01.2023 Sylwia Walkiewicz – Zdulska zmian osoby odpowiedzialnej za treść
32 2023 05.01.2023 Sylwia Walkiewicz – Zdulska Dodanie nowej kontroli
33 2023 05.01.2023 Sylwia Walkiewicz – Zdulska dodanie kolejnego roku w ewidencji kontroli
34 Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania lekarskich świadczeń zdrowotnych w ramach pełnienia dyżurów medycznych w Oddziale Chorób Wewnętrznych wraz z Izbą Przyjęć Ogólną SOR 05.01.2023 Sylwia Walkiewicz – Zdulska Dodano nową ofertę pracy
35 Usługi w zakresie odpadów, transportu i unieszkodliwienia odpadów pochodzących z działalności SPSZOZ "Zdroje" w pakietach 04.01.2023 Cecylia Białek - Karasiak Dodano nowe zamówienie publiczne
36 Świadczenie usługi polegającej na wykonaniu okresowych przeglądów technicznych, napraw i konserwacji aparatury medycznej znajdującej się w SPSZOZ „Zdroje” w pakietach – II postępowanie 04.01.2023 Małgorzata Kojder Dodano nowe zamówienie publiczne
37 Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w Oddziałach psychiatrycznych wraz z Izbą Przyjęć 02.01.2023 Karolina Węgielska Dodano nową ofertę pracy
38 Konkurs ofert na usługi w zakresie wykonywania świadczeń zdrowotnych: pielęgniarek oraz ratowników medycznych 02.01.2023 Karolina Węgielska Dodano nową ofertę pracy
39 2022 30.12.2022 Sylwia Walkiewicz – Zdulska Dodanie nowej kontroli
40 Opieka serwisowa nad oprogramowaniem Proces + firmy Dobromed w sterylizatorni Szpitala 30.12.2022 Bartosz Bobek Dodano nowe zamówienie publiczne
41 2022 29.12.2022 Karolina Węgielska nowa kontrola
42 2022 27.12.2022 Sylwia Walkiewicz – Zdulska Dodanie nowej kontroli
43 2022 27.12.2022 Sylwia Walkiewicz – Zdulska Dodanie nowej kontroli
44 Dostawa drobnego sprzętu medycznego i innych artykułów medycznych jednorazowego użytku dla SPSZOZ „Zdroje” w pakietach 27.12.2022 Sylwia Małgowska Dodano nowe zamówienie publiczne
45 Dostawa leków do obsługi programów lekowych, środków kontrastowych do rezonansu dla SPSZOZ "Zdroje" 22.12.2022 Bartosz Bobek Dodano nowe zamówienie publiczne
46 Wykonanie jednorazowego rocznego przeglądu i konserwacji central wentylacyjnych , klimatyzacji wraz z wymianą filtrów w SPSZOZ „ZDROJE” 20.12.2022 Jolanta Duda Dodano nowe zamówienie publiczne
47 Wykonanie przeglądu i pomiarów natężenia oświetlenia ewakuacyjnego w pawilonach SPSZOZ "Zdroje" 20.12.2022 Jolanta Duda Dodano nowe zamówienie publiczne
48 Dostosowanie obiektów SPSZOZ „Zdroje” w Szczecinie do nowych potrzeb epidemiologicznych. 19.12.2022 Małgorzata Kojder Dodano nowe zamówienie publiczne
49 2022 19.12.2022 Karolina Węgielska nowa kontrola
50 2022 16.12.2022 Sylwia Walkiewicz – Zdulska Dodanie nowej kontroli
51 2022 13.12.2022 Karolina Węgielska nowa kontrola
52 Pełnienie kompleksowych usług w zakresie obsługi administracyjno-technicznej inwestycji, remontów i zadań realizowanych w SPSZOZ „Zdroje 13.12.2022 Cecylia Białek - Karasiak Dodano nowe zamówienie publiczne
53 Monitoring wizyjny w SPSZOZ "Zdroje" 12.12.2022 Sylwia Walkiewicz – Zdulska aktualizacja danych
54 Monitoring wizyjny w SPSZOZ "Zdroje" 12.12.2022 Sylwia Walkiewicz – Zdulska aktualizacja danych
55 Informacja dla Pacjenta dotycząca zasad przetwarzania danych osobowych (art. 13 ust. 1 i 2 RODO) 12.12.2022 Sylwia Walkiewicz – Zdulska aktualizacja danych
56 Ochrona Danych Osobowych i Prywatności 12.12.2022 Sylwia Walkiewicz – Zdulska aktualizacja danych
57 Deklaracja Dyrektora SPSZOZ "Zdroje" 12.12.2022 Sylwia Walkiewicz – Zdulska aktualizacja danych
58 Deklaracja Dyrektora SPSZOZ "Zdroje" 12.12.2022 Sylwia Walkiewicz – Zdulska aktualizacja danych
59 Usługi w zakresie kompleksowego utrzymania terenów zewnętrznych SPSZOZ ZDROJE wraz z terenem przyległym w obiekcie SPSZOZ "Zdroje" ul. Mączna 4 w Szczecinie – III postępowanie. 12.12.2022 Małgorzata Kojder Dodano nowe zamówienie publiczne
60 Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne Usługi w zakresie wykonywania lekarskich świadczeń zdrowotnych w ramach konsultacji kardiologicznych w Oddziałach szpitalnych SPSZOZ Zdroje 09.12.2022 Sylwia Walkiewicz – Zdulska Dodano nową ofertę pracy
61 Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w Oddziale Chorób Wewnętrznych wraz z Izbą Przyjęć Ogólną/SOR. 09.12.2022 Sylwia Walkiewicz – Zdulska Dodano nową ofertę pracy
62 Dostawa artykułów i implantów ortopedycznych i neurochirurgicznych dla SPSZOZ „Zdroje” w pakietach. 09.12.2022 Małgorzata Kojder Dodano nowe zamówienie publiczne
63 Dostawa drobnego specjalistycznego sprzętu medycznego i innych artykułów medycznych jednorazowego użytku dla SPSZOZ „Zdroje” w pakietach 06.12.2022 Sylwia Małgowska Dodano nowe zamówienie publiczne
64 Dostawa drobnego specjalistycznego sprzętu medycznego i innych artykułów medycznych jednorazowego użytku dla SPSZOZ „Zdroje” w pakietach 06.12.2022 Sylwia Małgowska Dodano nowe zamówienie publiczne
65 Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w Poradni Nocnej i Świątecznej Pomocy Lekarskiej 06.12.2022 Karolina Węgielska Dodano nową ofertę pracy
66 Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne dla pielęgniarek oraz ratowników medycznych 06.12.2022 Sylwia Walkiewicz – Zdulska Dodano nową ofertę pracy
67 Przegląd okresowy 3 szt układów IT na oddziale Intensywnej Terapii Dziecięcej w pawilonie 2F i 8szt w pawilonie nr 20 06.12.2022 Bartosz Bobek Dodano nowe zamówienie publiczne
68 Udostępnianie dokumentacji medycznej 06.12.2022 Sylwia Walkiewicz – Zdulska aktualizacja danych
69 Sposób przyjmowania i załatwiania spraw 06.12.2022 Sylwia Walkiewicz – Zdulska aktualizacja danych
70 Struktura organizacyjna 06.12.2022 Sylwia Walkiewicz – Zdulska aktualizacja danych
71 Struktura organizacyjna 06.12.2022 Sylwia Walkiewicz – Zdulska aktualizacja danych
72 Rada Społeczna 06.12.2022 Sylwia Walkiewicz – Zdulska aktualizacja danych
73 Organ założycielski 06.12.2022 Sylwia Walkiewicz – Zdulska aktualizacja danych
74 Regulamin Organizacyjny 05.12.2022 Sylwia Walkiewicz – Zdulska aktualizacja danych
75 Dostawa opatrunków, substytutu skóry, zabezpieczeń do wkłuć centralnych, materiałów szewnych, cyclopentolatu, akcesoriów do receptury dla SPSZOZ ZDROJE w pakietach. 05.12.2022 Małgorzata Kojder Dodano nowe zamówienie publiczne
76 2022 02.12.2022 Karolina Węgielska nowa kontrola
77 Wdrożenie systemu e-usług, rozbudowa systemu informatycznego, dostawa Infrastruktury komputerowej w ramach projektu „Zachodniopomorskie e-Zdrowie 02.12.2022 Małgorzata Domańska Dodano nowe zamówienie publiczne
78 2022 01.12.2022 Karolina Węgielska nowa kontrol
79 Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w Oddziale Chorób Wewnętrznych wraz z Izbą Przyjęć Ogólną/SOR 01.12.2022 Karolina Węgielska Dodano nową ofertę pracy
80 Usługi w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwienia odpadów medycznych innych niż niebezpieczne pochodzących z działalności SPSZOZ „Zdroje” 30.11.2022 Sylwia Małgowska Dodano nowe zamówienie publiczne
81 Usługi w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwienia odpadów medycznych innych niż niebezpieczne pochodzących z działalności SPSZOZ „Zdroje” 30.11.2022 Sylwia Małgowska Dodano nowe zamówienie publiczne
82 Dostawa drobnych artykułów gospodarstwa domowego oraz materiałów ogólnobudowlanych do remontów i konserwacji dla SPSZOZ 30.11.2022 Cecylia Białek - Karasiak Dodano nowe zamówienie publiczne
83 Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w Oddziałach psychiatrycznych wraz z Izbą Przyjęć. 28.11.2022 Karolina Węgielska Dodano nową ofertę pracy
84 Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym 28.11.2022 Karolina Węgielska Dodano nową ofertę pracy
85 testows 25.11.2022 SSI Usunięcie strony
86 Testowa3 24.11.2022 SSI Usunięcie strony
87 Testowa2 24.11.2022 SSI Usunięcie strony
88 Testowa 24.11.2022 SSI Usunięcie strony
89 Praca - zatrudnimy lekarza psychiatrę 24.11.2022 Sylwia Walkiewicz – Zdulska Dodano nową ofertę pracy
90 2022 23.11.2022 Karolina Węgielska nowa kontrola
91 2022 21.11.2022 Karolina Węgielska zakonczenie kontroli
92 2019 17.11.2022 Sylwia Walkiewicz – Zdulska aktualizacja danych
93 Kontrole 17.11.2022 Karolina Węgielska Usunięcie strony
94 2022 17.11.2022 Karolina Węgielska nowa kontrola
95 2022 17.11.2022 Karolina Węgielska edycja tabeli
96 2021 17.11.2022 Karolina Węgielska nowy folder
97 2018 17.11.2022 Karolina Węgielska aktualizacja
98 2022 17.11.2022 Karolina Węgielska uzupełnienie kontroli
99 2022 17.11.2022 Karolina Węgielska nowy folder
100 2020 17.11.2022 Sylwia Walkiewicz – Zdulska aktualizacja danych
Data utworzenia dokumentu: 16.06.2018
Osoba odpowiedzialna za treść: Ewa Wenz
Data i godzina ostatniej aktualizacji: 16.06.2018 00:00
Data i godzina publikacji: 16.06.2018 00:00
Opublikowane przez: Ewa Wenz

adresy

Szpital
ul. Mączna 4, 70-780 Szczecin
Centrala tel. 91 880 6250
tel. 91 880 6200
fax 91 880 6203
Poradnie przy ul. Św. Wojciecha
ul. Św. Wojciecha 7, 70-410 Szczecin
tel. 91 880 6086
Rejestracja tel. 91 880 6008
Opieka psychiatryczna i Leczenie Uzależnień
ul. Św. Wojciecha 7, 70-410 Szczecin
Rejestracja tel. 91 880 6092, 91 880 6113
Ośrodek Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej
ul. Św. Wojciecha 7, 70-410 Szczecin
Rejestracja tel. 91 880 6032

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny
Zakład Opieki Zdrowotnej “ZDROJE”

ul. Mączna 4
70-780 Szczecin

tel. 91 88 06 250 tel. 91 88 06 200
Strona używa cookies Dowiedź się więcej