Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej "ZDROJE"
Biuletyn informacji publlicznej

Rejestr zmian

Drukuj
# Nazwa Data modyfikacji Wprowadzający Opis zmiany
1 Dostawa materiałów szewnych oraz zestawów do dializy otrzewnowej oraz leków do Apteki szpitalnej dla SPSZOZ „Zdroje" 23.09.2022 Małgorzata Kojder Dodano nowe zamówienie publiczne
2 Dostawa drobnego specjalistycznego sprzętu medycznego neurochirurgicznego dla SPSZOZ "Zdroje" w pakietach 19.09.2022 Sylwia Małgowska Dodano nowe zamówienie publiczne
3 Sposób przyjmowania i załatwiania spraw 13.09.2022 Karolina Węgielska zmiana rzecznika praw pacjenta
4 Sposób przyjmowania i załatwiania spraw 13.09.2022 Karolina Węgielska rzecznik praw pacjenta
5 Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w ramach pełnienia dyżurów medycznych w Oddziale Klinicznym Neurochirurgii Dziecięcej z Pododdziałem Neurochirurgii Dorosłych 12.09.2022 Sylwia Walkiewicz – Zdulska Dodano nową ofertę pracy
6 Dostawa sprzętu i oprogramowania w ramach projektu realizowanego na podstawie zarządzenia Prezesa NFZ 09.09.2022 Bartosz Bobek Dodano nowe zamówienie publiczne
7 Dostawa drobnego sprzętu medycznego i innych artykułów jednorazowego użytku dla SPSZOZ 07.09.2022 Cecylia Białek - Karasiak Dodano nowe zamówienie publiczne
8 Kontrole 06.09.2022 Sylwia Walkiewicz – Zdulska aktualizacja danych
9 Dostawa sprzętu komputerowego oraz sprzętu medycznego na potrzeby SPSZOZ "Zdroje" w Szczecinie w pakietach 06.09.2022 Sylwia Małgowska Dodano nowe zamówienie publiczne
10 Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w ramach pełnienia dyżurów medycznych w Oddziale Klinicznym Neurochirurgii Dziecięcej z Pododdziałem Neurochirurgii Dorosłych 06.09.2022 Sylwia Walkiewicz – Zdulska Dodano nową ofertę pracy
11 Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej renowacji ogrodzenia przy ul. Św. Wojciecha 7 ujętego w gminnej ewidencji zabytków wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego 02.09.2022 Sylwia Małgowska Dodano nowe zamówienie publiczne
12 Kontrole 01.09.2022 Karolina Węgielska nowa kontrola
13 Kontrole 29.08.2022 Karolina Węgielska nowa kontrola
14 Dostawa rękawic chirurgicznych, rękawic diagnostycznych, opatrunków tradycyjnych, specjalistycznych, zabezpieczeń do wkłuć(...) i innych wyrobów medycznych pomocniczych dla SPSZOZ „Zdroje” 29.08.2022 Cecylia Białek - Karasiak Dodano nowe zamówienie publiczne
15 Dostawa rękawic chirurgicznych, rękawic diagnostycznych, opatrunków tradycyjnych, specjalistycznych, zabezpieczeń do wkłuć(...) i innych wyrobów medycznych pomocniczych dla SPSZOZ „Zdroje” 29.08.2022 Cecylia Białek - Karasiak Dodano nowe zamówienie publiczne
16 Sprzedaż zbędnego składnika majątku ruchomego: samochód marki Mercedes-Benz Sprinter III Furgon 315 CDI 150KM (120kW), nr rej. ZS 5034H, rok prod. 2006 25.08.2022 Cecylia Białek - Karasiak Dodano nowe zamówienie publiczne
17 Dostawa przylepców, opatrunków do wkłuć, folii operacyjnych, siatek do mocowania, testów ciążowych i testów do wykrywania narkotyków, preparatów przeciwko zrostom, rękawic chirurgicznych, produktu leczniczego Ustekinumab 24.08.2022 Bartosz Bobek Dodano nowe zamówienie publiczne
18 SPSZOZ "Zdroje" zatrudni osobę do pracy na stanowisku psychoterapeuty 23.08.2022 Karolina Węgielska Dodano nową ofertę pracy
19 SPSZOZ "Zdroje" zatrudni osobę do pracy na stanowisku psychoterapeuty 23.08.2022 Karolina Węgielska Dodano nową ofertę pracy
20 Badanie sprawozdania finansowego za rok 2022 i rok 2023 23.08.2022 Cecylia Białek - Karasiak Dodano nowe zamówienie publiczne
21 Przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa w SPSZOZ Zdroje 19.08.2022 Bartosz Bobek Dodano nowe zamówienie publiczne
22 Przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa o którym mowa w załączniku nr 2 do umowy zawartej na podstawie zarządzenia nr 68/2022/BIICD Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie finansowania działań w celu podniesienia poziomu bezpiec 19.08.2022 Bartosz Bobek Dodano nowe zamówienie publiczne
23 Świadczenie usługi polegającej na obsłudze i konserwacji systemów łączności znajdujących się w Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej ,,Zdroje’’ 12.08.2022 Cecylia Białek - Karasiak Dodano nowe zamówienie publiczne
24 Świadczenie usługi polegającej na obsłudze i konserwacji systemów łączności znajdjących się w Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej ,,Zdroje’’ 12.08.2022 Cecylia Białek - Karasiak Dodano nowe zamówienie publiczne
25 Kontrole 11.08.2022 Sylwia Walkiewicz – Zdulska aktualizacja danych
26 Dostawa rękawic chirurgicznych, rękawic diagnostycznych, opatrunków tradycyjnych, specjalistycznych, zabezpieczeń do wkłuć, przylepców, podkładów dla chorych, gipsów i podkładów pod gips, testów ciążowych i do wykrywania narkotyków, zestawu do leczenia re 10.08.2022 Cecylia Białek - Karasiak Dodano nowe zamówienie publiczne
27 Konkurs ofert na usługi w zakresie wykonywania świadczeń zdrowotnych: ratownik medyczny 10.08.2022 Sylwia Walkiewicz – Zdulska Dodano nową ofertę pracy
28 Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w Oddziale Noworodków, Patologii i Intensywnej Terapii/SOR oraz poradniach. 08.08.2022 Sylwia Walkiewicz – Zdulska Dodano nową ofertę pracy
29 Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w Oddziale Kardiologii Dziecięcej i Pediatrii/SOR oraz poradnią. 08.08.2022 Sylwia Walkiewicz – Zdulska Dodano nową ofertę pracy
30 Modernizacja dróg wewnętrznych Szpitala mająca na celu poprawę stanu technicznego i sanitarnego w SPSZOZ „Zdroje” w Szczecinie 05.08.2022 Małgorzata Kojder Dodano nowe zamówienie publiczne
31 „Usługa superwizji grupowych dla psychologów, psychoterapeutów oraz dla personelu placówek lecznictwa odwykowego SPSZOZ „Zdroje”. 03.08.2022 Małgorzata Domańska Dodano nowe zamówienie publiczne
32 Usługi w zakresie kompleksowego utrzymania terenów zewnętrznych SPSZOZ Zdroje wraz z terenem przyległym w pakietach. 29.07.2022 Małgorzata Kojder Dodano nowe zamówienie publiczne
33 SPSZOZ "Zdroje" zatrudni osobę do pracy na stanowisku inspektora ds. organizacyjno - prawnych 22.07.2022 Karolina Węgielska Dodano nową ofertę pracy
34 Dostawa drobnych artykułów gospodarstwa domowego oraz materiałów ogólnobudowlanych do remontów i konserwacji dla SPSZOZ "Zdroje" w pakietach - II postępowanie 22.07.2022 Cecylia Białek - Karasiak Dodano nowe zamówienie publiczne
35 Sposób przyjmowania i załatwiania spraw 20.07.2022 Sylwia Walkiewicz – Zdulska aktualizacja danych
36 Sposób przyjmowania i załatwiania spraw 20.07.2022 Sylwia Walkiewicz – Zdulska aktualizacja danych
37 Dostawa produktów leczniczych, środków kontrastowych, surowców farmaceutycznych do receptury dla SPSZOZ „Zdroje”- II postępowanie 19.07.2022 Jolanta Duda Dodano nowe zamówienie publiczne
38 Kontrole 15.07.2022 Sylwia Walkiewicz – Zdulska aktualizacja danych
39 Dostawa drobnego sprzętu medycznego i innych artykułów jednorazowego użytku dla SPSZOZ „Zdroje” w pakietach 12.07.2022 Bartosz Bobek Dodano nowe zamówienie publiczne
40 Konkurs ofert na usługi w zakresie wykonywania lekarskich świadczeń zdrowotnych w ramach pełnienia dyżurów medycznych w Poradni Nocnej i Świątecznej Pomocy Lekarskiej 07.07.2022 Karolina Węgielska Dodano nową ofertę pracy
41 Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne: technik RTG, technik EEG 29.06.2022 Sylwia Walkiewicz – Zdulska Dodano nową ofertę pracy
42 Kontrole 28.06.2022 Karolina Węgielska nowa kontrol
43 Konkurs ofert na usługi w zakresie wykonywania świadczeń zdrowotnych: pielęgniarek. 28.06.2022 Karolina Węgielska Dodano nową ofertę pracy
Dokument z dnia: 16.06.2018
Autor modyfikacji: Ewa Wenz
Ostatnia modyfikacja: 16.06.2018
Publikacja dnia: 16.06.2018
Opublikowane przez: Ewa Wenz

adresy

Szpital
ul. Mączna 4, 70-780 Szczecin
Centrala tel. 91 880 6250
tel. 91 880 6200
fax 91 880 6203
Poradnie przy ul. Św. Wojciecha
ul. Św. Wojciecha 7, 70-410 Szczecin
tel. 91 880 6086
Rejestracja tel. 91 880 6008
Opieka psychiatryczna i Leczenie Uzależnień
ul. Św. Wojciecha 7, 70-410 Szczecin
Rejestracja tel. 91 880 6092, 91 880 6113
Ośrodek Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej
ul. Św. Wojciecha 7, 70-410 Szczecin
Rejestracja tel. 91 880 6032

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny
Zakład Opieki Zdrowotnej “ZDROJE”

ul. Mączna 4
70-780 Szczecin

tel. 91 88 06 250 tel. 91 88 06 200
Strona używa cookies Dowiedź się więcej