Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej "ZDROJE"
Biuletyn informacji publlicznej

Rejestr zmian

Drukuj
# Nazwa Data modyfikacji Wprowadzający Opis zmiany
1 Raporty 30.05.2023 Sylwia Walkiewicz – Zdulska dodanie nowego raportu oraz osoby odpowiedzilnej za treść
2 2023 29.05.2023 Sylwia Walkiewicz – Zdulska korekta dat zakresowych kontroli
3 Świadczenie usługi transportu sanitarnego dla SPSZOZ „Zdroje” w pakietach 25.05.2023 Bartosz Bobek Dodano nowe zamówienie publiczne
4 11/3711/2023 25.05.2023 Bartosz Bobek Dodano nowe zamówienie publiczne
5 2023 24.05.2023 Sylwia Walkiewicz – Zdulska Dodanie nowej kontroli
6 Przygotowanie zbiornika oleju opałowego do wewnętrznej inspekcji UDT w SPSZOZ "Zdroje" 24.05.2023 Bartosz Bobek Dodano nowe zamówienie publiczne
7 Wykonanie jednorazowego rocznego przeglądu i konserwacji central wentylacyjnych klimatyzacji wraz z wymianą filtrów w SPS ZOZ ZDROJE 24.05.2023 Bartosz Bobek Dodano nowe zamówienie publiczne
8 KONKURS NA STANOWISKA PIELĘGNIAREK ODDZIAŁOWYCH 22.05.2023 Sylwia Walkiewicz – Zdulska Dodano nową ofertę pracy
9 Świadczenie usługi polegającej na wykonaniu okresowych przeglądów technicznych, napraw i konserwacji aparatury medycznej znajdującej się w SPSZOZ „Zdroje” w pakietach 17.05.2023 Małgorzata Kojder Dodano nowe zamówienie publiczne
10 Dostawa z montażem wyposażenia do istniejącego ogrodu terapeutycznego w ramach promocji zdrowia psychicznego - hortiterapii dla pacjentów z zaburzeniami psychicznymi w SPSZOZ Zdroje w Szczecinie 17.05.2023 Bartosz Bobek Dodano nowe zamówienie publiczne
11 Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania lekarskich świadczeń zdrowotnych w ramach pełnienia dyżurów medycznych w Przyszpitalnej Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych SPSZOZ ZDROJE 15.05.2023 Sylwia Walkiewicz – Zdulska Dodano nową ofertę pracy
12 Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania lekarskich świadczeń zdrowotnych w ramach pełnienia dyżurów medycznych w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej 15.05.2023 Sylwia Walkiewicz – Zdulska Dodano nową ofertę pracy
13 2023 11.05.2023 Sylwia Walkiewicz – Zdulska Dodanie nowej kontroli
14 Konkurs na świadczenia zdrowotne na usługi w zakresie wykonywania lekarskich świadczeń zdrowotnych w Oddziale Intensywnej Terapii i Anestezjologii 10.05.2023 Sylwia Walkiewicz – Zdulska Dodano nową ofertę pracy
15 Dostawa drobnego sprzętu medycznego i innych artykułów medycznych jednorazowego użytku dla SPSZOZ „Zdroje” w pakietach – II postępowanie 02.05.2023 Małgorzata Kojder Dodano nowe zamówienie publiczne
16 Przygotowanie i złożenie wniosku o dofinansowanie wraz z opracowaniem studium wykonalności określonym w regulaminie konkursu Polska Geotermia Plus prowadzonym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 28.04.2023 Bartosz Bobek Dodano nowe zamówienie publiczne
17 Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne lekarza specjalisty w zakresie pediatrii, zainteresowanego uzyskaniem specjalizacji w dziedzinie neonatologii w podstawowym czasie działalności oraz w ramach pełnienia dyżurów medycznych w Oddziale Noworodków, Patolo 25.04.2023 Sylwia Walkiewicz – Zdulska Dodano nową ofertę pracy
18 Dostawa produktów leczniczych, produktów leczniczych w ramach programu lekowego, środków kontrastowych, płynów infuzyjnych, worków do żywienia pozajelitowego, środków żywieniowych specjalnego przeznaczenia dla SPSZOZ „Zdroje" 24.04.2023 Jolanta Duda Dodano nowe zamówienie publiczne
19 Konkurs na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Zdroje” w Szczecinie 20.04.2023 Sylwia Walkiewicz – Zdulska Dodano nową ofertę pracy
20 Roczny przegląd agregatów prądotwórczych zainstalowanych w SPSZOZ Zdroje w Szczecinie 19.04.2023 Bartosz Bobek Dodano nowe zamówienie publiczne
21 2023 19.04.2023 Sylwia Walkiewicz – Zdulska Dodanie nowej kontroli
22 2023 18.04.2023 Sylwia Walkiewicz – Zdulska korekta dat zakresowych kontroli
23 2023 17.04.2023 Sylwia Walkiewicz – Zdulska dodanie zakresu przedmiotowego kontroli
24 2023 17.04.2023 Sylwia Walkiewicz – Zdulska dodanie zakresu przedmiotowego kontroli
25 2023 17.04.2023 Sylwia Walkiewicz – Zdulska dodanie zakresu przedmiotowego kontroli
26 Świadczenie kompleksowych usług serwisowych drukarek, kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych eksploatowanych w SPSZOZ Zdroje 14.04.2023 Bartosz Bobek Dodano nowe zamówienie publiczne
27 2023 13.04.2023 Sylwia Walkiewicz – Zdulska korekta zakresu kontroli
28 2023 13.04.2023 Sylwia Walkiewicz – Zdulska korekta zakresu kontroli
29 2023 13.04.2023 Sylwia Walkiewicz – Zdulska Dodanie nowej kontroli
30 PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2023 r. 07.04.2023 Bartosz Bobek Dodano nowe zamówienie publiczne
31 Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne na usługi w zakresie wykonywania świadczeń zdrowotnych lekarza specjalisty w zakresie pediatrii, zainteresowanego uzyskaniem specjalizacji w dziedzinie neonatologii 07.04.2023 Sylwia Walkiewicz – Zdulska Dodano nową ofertę pracy
32 onkurs ofert na świadczenia zdrowotne na usługi w zakresie wykonywania lekarskich świadczeń zdrowotnych w Poradni Hematologicznej 07.04.2023 Sylwia Walkiewicz – Zdulska Dodano nową ofertę pracy
33 KONKURS NA STANOWISKA PIELĘGNIAREK ODDZIAŁOWYCH 03.04.2023 Sylwia Walkiewicz – Zdulska Dodano nową ofertę pracy
34 Redakcja BIP SPSZOZ „Zdroje" 03.04.2023 Sylwia Walkiewicz – Zdulska Usunięcie redaktora
35 SPSZOZ "Zdroje" zatrudni osobę do pracy na stanowisku Specjalisty ds. Rozliczeń i Kontraktowania z NFZ 22.03.2023 Karolina Węgielska Dodano nową ofertę pracy
36 2023 21.03.2023 Karolina Węgielska nowa kontrol
37 DOSTAWA TESTÓW I ODCZYNNIKÓW DIAGNOSTYCZNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ APARATU DLA SPSZOZ „ZDROJE” W PAKIETACH 21.03.2023 Jolanta Duda Dodano nowe zamówienie publiczne
38 2023 17.03.2023 Sylwia Walkiewicz – Zdulska dodanie zakresu przedmiotowego kontroli
39 2023 15.03.2023 Sylwia Walkiewicz – Zdulska Dodanie nowej kontroli
40 2023 14.03.2023 Sylwia Walkiewicz – Zdulska dodanie zakresu przedmiotowego kontroli
41 2023 14.03.2023 Sylwia Walkiewicz – Zdulska Dodanie nowej kontroli
42 Usługi w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwienia odpadów niebezpiecznych pochodzących z działalności SPSZOZ „Zdroje” 13.03.2023 Cecylia Białek - Karasiak Dodano nowe zamówienie publiczne
43 2023 10.03.2023 Karolina Węgielska nowa kontrol
44 Usługa w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwienia odpadów niebezpiecznych pochodzących z działalności SPSZOZ „ZDROJE 06.03.2023 Sylwia Małgowska Dodano nowe zamówienie publiczne
45 Usługa w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwienia odpadów niebezpiecznych pochodzących z działalności SPSZOZ „ZDROJE 06.03.2023 Sylwia Małgowska Dodano nowe zamówienie publiczne
Data utworzenia dokumentu: 16.06.2018
Osoba odpowiedzialna za treść: Ewa Wenz
Data i godzina ostatniej aktualizacji: 16.06.2018 00:00
Data i godzina publikacji: 16.06.2018 00:00
Opublikowane przez: Ewa Wenz

adresy

Szpital
ul. Mączna 4, 70-780 Szczecin
Centrala tel. 91 880 6250
tel. 91 880 6200
fax 91 880 6203
Poradnie przy ul. Św. Wojciecha
ul. Św. Wojciecha 7, 70-410 Szczecin
tel. 91 880 6086
Rejestracja tel. 91 880 6008
Opieka psychiatryczna i Leczenie Uzależnień
ul. Św. Wojciecha 7, 70-410 Szczecin
Rejestracja tel. 91 880 6092, 91 880 6113
Ośrodek Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej
ul. Św. Wojciecha 7, 70-410 Szczecin
Rejestracja tel. 91 880 6032

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny
Zakład Opieki Zdrowotnej “ZDROJE”

ul. Mączna 4
70-780 Szczecin

tel. 91 88 06 250 tel. 91 88 06 200
Strona używa cookies Dowiedź się więcej