Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej "ZDROJE"
Biuletyn informacji publlicznej

Redakcja BIP SPSZOZ „Zdroje"

Drukuj

Zespół Redakcyjny BIP

SPSZOZ „Zdroje”

Sylwia Walkiewicz - Zdulska
SPSZOZ „Zdroje”
ul. Mączna 4, 70-780 Szczecin
tel. 91 880 6393
e-mail: marketing@szpital-zdroje.pl

Zamówienia Publiczne

Dział Organizacyjny i Zamówień Publicznych
SPSZOZ „Zdroje”
ul. Mączna 4, 70-780 Szczecin
tel. 91 880 6260
e-mail: org@szpital-zdroje.pl

Techniczna obsługa strony BIP

Dział Informatyki
SPSZOZ „Zdroje”
ul. Mączna 4, 70-780 Szczecin
Pawilon 19
tel. 91 880 6509, 6398, 6274

Redaktorzy na bieżąco wyznaczają osoby odpowiedzialne za przygotowanie poszczególnych informacji do zamieszczenia na stronie podmiotowej biuletynu zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora nr 93/2018.

Za sprawy techniczne związane z funkcjonowaniem strony BIP odpowiadają pracownicy Działu Informatyki.

Data utworzenia dokumentu: 15.06.2018
Osoba odpowiedzialna za treść: Sylwia Walkiewicz-Zdulska
Data i godzina ostatniej aktualizacji: 03.04.2023 07:56
Data i godzina publikacji: 11.02.2010 00:00
Opublikowane przez: Sylwia Walkiewicz – Zdulska

adresy

Szpital
ul. Mączna 4, 70-780 Szczecin
Centrala tel. 91 880 6250
tel. 91 880 6200
fax 91 880 6203
Poradnie przy ul. Św. Wojciecha
ul. Św. Wojciecha 7, 70-410 Szczecin
tel. 91 880 6086
Rejestracja tel. 91 880 6008
Opieka psychiatryczna i Leczenie Uzależnień
ul. Św. Wojciecha 7, 70-410 Szczecin
Rejestracja tel. 91 880 6092, 91 880 6113
Ośrodek Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej
ul. Św. Wojciecha 7, 70-410 Szczecin
Rejestracja tel. 91 880 6032

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny
Zakład Opieki Zdrowotnej “ZDROJE”

ul. Mączna 4
70-780 Szczecin

tel. 91 88 06 250 tel. 91 88 06 200
Strona używa cookies Dowiedź się więcej