Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej "ZDROJE"
Biuletyn informacji publlicznej

Instrukcja korzystania z BIP

Drukuj

Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z dnia 8 października 2001 r.) nałożono na podmioty administracji publicznej obowiązek udostępniania informacji za pomocą specjalnego publikatora teleinformatycznego zwanego Biuletynem Informacji Publicznej – w skrócie BIP.

Biuletyn Informacji Publicznej SPSZOZ „Zdroje” został stworzony zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U. z dnia 5 czerwca 2002 r.) i jest dostępny całodobowo pod adresem internetowym: http://bip.szpital-zdroje.pl/

Jak przeglądać poszczególne strony?
Aby przeglądać strony serwisu BIP SPSZOZ „Zdroje” należy wybrać z menu po lewej stronie ekranu odpowiedni dział.

Strony BIP publikowane są w dwóch stopniach zagłębienia - strona i jej podstrony.
Wybór interesującej informacji dokonywany jest, podobnie jak w przypadku każdej innej strony internetowej, przez naciśnięcie "przycisku" opisującego daną informację.

Informacja publiczna dotycząca SPSZOZ „Zdroje” została podzielona na następujące kategorie główne i ich podstrony:

- Redakcja BIP SPSZOZ „Zdroje"
- Instrukcja korzystania z BIP
- Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP
- Rejestr zmian
- Mapa strony
- Informacje ogólne
   - Dane teleadresowe
   - Obszar działań
   - Cel działania
   - Zakres usług
- Statut
- Regulamin Organizacyjny
- Władze i organizacja
    - Organ założycielski
    - Rada Społeczna
    - Struktura organizacyjna
    - Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
    - Udostępnianie dokumentacji medycznej
- Dokumenty regulujące działalność szpitala
- Praca w szpitalu
- Zamówienia Publiczne
- Kontrole
- Ochrona Danych Osobowych i Prywatności
- Zachodniopomorskie e-Zdrowie

Na dole każdej strony znajduje się metryczka z informacjami o dacie i autorze dokumentu, dacie publikacji oraz osobie publikującej.

W każdym wyświetlonym oknie z daną treścią istnieje także możliwość jej wydrukowania. Jest to możliwe poprzez kliknięcie ikony drukarki znajdującej się w prawym górnym rogu strony.

Moduł wyszukiwania
Aby przeszukiwać serwis BIP należy w okno wyszukiwarki wpisać szukaną frazę.

Rejestr zmian
Każda zmiana oraz dodanie nowego dokumentu na stronie BIP jest automatycznie odnotowana w rejestrze zmian.

Odnośnik do portalu BIP.gov.pl
Pod głównym menu znajduje się logo BIP będące jednocześnie odnośnikiem do portalu BIP pod adresem http://www.bip.gov.pl

Data utworzenia dokumentu: 15.06.2018
Osoba odpowiedzialna za treść: Karolina Węgielska
Data i godzina ostatniej aktualizacji: 06.05.2019 13:44
Data i godzina publikacji: 21.04.2010 00:00
Opublikowane przez: Karolina Węgielska

adresy

Szpital
ul. Mączna 4, 70-780 Szczecin
Centrala tel. 91 880 6250
tel. 91 880 6200
fax 91 880 6203
Poradnie przy ul. Św. Wojciecha
ul. Św. Wojciecha 7, 70-410 Szczecin
tel. 91 880 6086
Rejestracja tel. 91 880 6008
Opieka psychiatryczna i Leczenie Uzależnień
ul. Św. Wojciecha 7, 70-410 Szczecin
Rejestracja tel. 91 880 6092, 91 880 6113
Ośrodek Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej
ul. Św. Wojciecha 7, 70-410 Szczecin
Rejestracja tel. 91 880 6032

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny
Zakład Opieki Zdrowotnej “ZDROJE”

ul. Mączna 4
70-780 Szczecin

tel. 91 88 06 250 tel. 91 88 06 200
Strona używa cookies Dowiedź się więcej