Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej "ZDROJE"
Biuletyn informacji publlicznej

Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP

Drukuj

Osoby zainteresowane uzyskaniem informacji publicznej nieudostępnionej w BIP szpitala zobligowane są do złożenia wniosku w formie pisemnej, adresowanego na Dyrektora SPSZOZ „Zdroje” przy ul. Mącznej 4.

Za udzielenie informacji publicznej mogą być pobierane opłaty, jeżeli szpital będzie będzie musiał ponieść dodatkowy koszt związany ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji na formę wskazaną we wniosku.

Data utworzenia dokumentu: 15.06.2018
Osoba odpowiedzialna za treść: Sylwia Walkiewicz – Zdulska
Data i godzina ostatniej aktualizacji: 05.07.2018 12:47
Data i godzina publikacji: 10.03.2010 00:00
Opublikowane przez: Sylwia Walkiewicz – Zdulska

adresy

Szpital
ul. Mączna 4, 70-780 Szczecin
Centrala tel. 91 880 6250
tel. 91 880 6200
fax 91 880 6203
Poradnie przy ul. Św. Wojciecha
ul. Św. Wojciecha 7, 70-410 Szczecin
tel. 91 880 6086
Rejestracja tel. 91 880 6008
Opieka psychiatryczna i Leczenie Uzależnień
ul. Św. Wojciecha 7, 70-410 Szczecin
Rejestracja tel. 91 880 6092, 91 880 6113
Ośrodek Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej
ul. Św. Wojciecha 7, 70-410 Szczecin
Rejestracja tel. 91 880 6032

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny
Zakład Opieki Zdrowotnej “ZDROJE”

ul. Mączna 4
70-780 Szczecin

tel. 91 88 06 250 tel. 91 88 06 200
Strona używa cookies Dowiedź się więcej