Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej "ZDROJE"
Biuletyn informacji publlicznej

Kontrole

Drukuj

Ewidencja kontroli przeprowadzonych w latach 2018 - 2022

Lp. Data podjęcia kontroli Data zakończenia kontroli Instytucja kontrolująca
1 10.01.2018 10.01.2018 Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Szczecinie
2 12.01.2018 12.01.2018 Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Szczecinie
3 18.01.2018 18.01.2018 Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego Wydział Zdrowia
4 31.01.2018 31.01.2018 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie
5 07.02.2018 07.02.2018 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie
6 13.02.2018 13.02.2018 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie
7 16.02.2018 16.02.2018 Sędzia Sądu Rejonowego Szczecin - Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
8 21.02.2018 21.02.2018 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie
9 14.03.2018 14.03.2018 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie
10 26.03.2018 27.03.2018 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie
11 28.03.2018 28.03.2018 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie
12 10.04.2018  10.04.2018 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie
13 16.04.2018 14.06.2018 Państwowa Inspekcja Pracy Inspektor Pracy Ogręgowego Inspektoratu Pracy
14 19.04.2018 19.04.2018 Konsultant ds. Pielęgniarstwa Pediatrycznego
15 19.04.2018  19.04.2018 Narodowy Fundusz Zdrowia Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki
16 20.04.2018 20.04.2018 Konsultant Wojewódzki dla obszaru województwa zachodniopomorskiego w dziedzinie psychiatrii
17 24.04.2018 24.04.2018 Konsultant Wojewódzki dla obszaru województwa zachodniopomorskiego w dziedzinie psychiatrii
18 24.04.2018 24.04.2018 Konsultant Wojewódzki dla obszaru województwa zachodniopomorskiego w dziedzinie psychiatrii
19 15.06.2018 15.06.2018 Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Szczecinie
20 18.06.2018 18.06.2018 Inspektor Farmaceutyczny
21 26.06.2018 26.06.2018 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
22 27.06.2018 29.06.2018 Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie
23 29.06.2018 29.06.2018 Oddział Higieny Radiacyjnej Działu Nadzoru Sanitarnego Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Szczecinie
24 05.07.2018 05.07.2018 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie
25 09.07.2018 13.07.2018 Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
26 09.07.2018 09.07.2018 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie
27 11.07.2018  11.07.2018 Państwowy Inspektor Sanitarny
28 20.07.2018 30.09.2018 Urząd Marszałkowski Woj. Zachodniopomorskiego
29 22.08.2018 22.08.2018 Państwowa Inspekcja Pracy
30 29.08.2018  29.08.2018 PZU SA
31 05.09.2018  06.09.2018 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
32 11.09.2018 11.09.2018 Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie
33 27.06.2018 27.06.2018 Państwowa Straż Pożarna
34 04.10.2018 04.10.2018 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie
35 08.10.2018 08.10.2018 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie
36 20.11.2018 20.11.2018 Wydział Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Niejawnych Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
37 21.11.2018 21.11.2018 Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Szczecinie
38 23.11.2018 23.11.2018 Centralny Ośrodek Koordynujący w Centrum Onkologii w Warszawie
39 06.12.2018 06.12.2018 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie
40 07.12.2018 07.12.2018 Konsultant Wojewódzki Województwa Zachodniopomorskiego w dziedzinie pediatrii
41 28.02.2019 28.02.2019 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie
42 06.03.2019 06.03.2019 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie
43 11.03.2019 11.03.2019 Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie
44 15.03.2019 15.03.2019 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie
45 18.03.2019 18.03.2019 Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epiedmiologiczna w Szczecinie
46 22.03.2019 22.03.2019 Sędzia Sądu Rejonowego Szczecin - Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
47 08.05.2019 09.05.2019 Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Szczecinie
48 27.05.2019  27.05.2019 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie
49 13.06.2019 14.06.2019 Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie
50 28.06.2019 28.06.2019 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie
51 12.07.2019 12.07.2019 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie
52 05.08.2019 05.08.2019 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie
53 22.08.2019 22.08.2019 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie
54 16.09.2019 16.09.2019 Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epiedmiologiczna w Szczecinie
55 18.09.2019 18.09.2019 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie
56 02.10.2019 02.10.2019 Wojewoda Zachodniopomorski
57 08.10.2019 08.10.2019 Ministerstwo Zdrowia
58 17.10.2019 17.10.2019 Zakład Ubezpieczeń Społecznych
59 22.10.2019 22.10.2019 Państwowa Inspekcja Pracy Inspektor Pracy Ogręgowego Inspektoratu Pracy
60 22.10.2019 30.10.2019 Państwowa Inspekcja Pracy Inspektor Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy
61 12.11.2019 12.11.2019 Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Alergologii
62 20.11.2019 28.11.2019 Państwowa Inspekcja Pracy Inspektor Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy
63 11.12.2019 11.12.2019 Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Inwestycji i Nieruchomości
64 11.12.2019 11.12.2019 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie
65 10.01.2020  10.01.2020 Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Szczecinie
66 20.01.2020  20.01.2020 Delegatura Najwyższej Izby Kontroli w Szczecinie
67 18.02.2020 18.02.2020 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie
68 28.02.2020 28.02.2020 Sędzia Wizytator
69 11.03.2020 11.03.2020 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie
70 24.07.2020 28.07.2020 Państwowa Inspekcja Pracy Inspektor Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy
71 14.03.2021 19.03.2021 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie
72 13.04.2021 13.04.2021 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie
73 27.04.2021 27.04.2021 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie
74 08.06.2021 08.06.2021 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie
75 14.06.2021 14.06.2021 Państwowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna
76  09.07.2021 16.09.2021 Państwowa Inspekcja Pracy
77 29.07.2021 17.08.2021 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie
78 26.08.2021 30.08.2021 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie
79 01.09.2021 01.09.2021 Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Zdrowia
80 22.10.2021 22.10.2021 Wojewoda Zachodniopomorski
81 28.10.2021 28.10.2021 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie
82 18.11.2021 18.11.2021 Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
83 19.11.2021   Najwyższa Izba Kontroli
84 22.11.2021 30.11.2021 Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
85 03.12.2021 03.12.2021 Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
86 16.12.2021 16.12.2021 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie
87 21.12.2021 21.12.2021 Wojewoda Zachodniopomorski
88 24.01.2022 31.01.2022 Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
89 25.03.2022 25.03.2022 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie
90 22.04.2022 22.04.2022 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie
91 22.04.2022 22.04.2022 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie
92 10.05.2022 10.05.2022 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie
93 13.05.2022 13.05.2022 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie
94 30.05.2022 30.05.2022 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie
95 01.06.2022 01.06.2022 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie
96 21.06.2022 21.06.2022 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie
97 15.07.2022 15.07.2022 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie
98 11.08.2022 11.08.2022 Ministerstwo Zdrowia
99 29.08.2022 29.08.2022 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie
100 01.09.2022 01.09.2022 Wojewoda Zachodniopomorski
101 06.09.2022   Państwowa Inspekcja Pracy
Dokument z dnia: 16.06.2018
Autor modyfikacji: Sylwia Walkiewicz – Zdulska
Ostatnia modyfikacja: 06.09.2022
Publikacja dnia: 22.09.2016
Opublikowane przez: Piotr Banicki

adresy

Szpital
ul. Mączna 4, 70-780 Szczecin
Centrala tel. 91 880 6250
tel. 91 880 6200
fax 91 880 6203
Poradnie przy ul. Św. Wojciecha
ul. Św. Wojciecha 7, 70-410 Szczecin
tel. 91 880 6086
Rejestracja tel. 91 880 6008
Opieka psychiatryczna i Leczenie Uzależnień
ul. Św. Wojciecha 7, 70-410 Szczecin
Rejestracja tel. 91 880 6092, 91 880 6113
Ośrodek Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej
ul. Św. Wojciecha 7, 70-410 Szczecin
Rejestracja tel. 91 880 6032

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny
Zakład Opieki Zdrowotnej “ZDROJE”

ul. Mączna 4
70-780 Szczecin

tel. 91 88 06 250 tel. 91 88 06 200
Strona używa cookies Dowiedź się więcej