Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej "ZDROJE"
Biuletyn informacji publlicznej

Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne: technik analityki medycznej; technik RTG; mgr fizjoterapii; psycholog, psychoterapeuta. Inne świadczenia w aptece.

Drukuj

Działając na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2011 Nr 112 poz. 654) Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje” w Szczecinie ul. Mączna 4, 70-780 Szczecin (zwany dalej: „Udzielającym zamówienia”) zaprasza podmioty wykonujące działalność leczniczą lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umów o udzielanie zamówienia na świadczenia opieki zdrowotnej w okresie od 01.03.2022 r. maksymalnie do 28.02.2027 r.

Usługi w zakresie wykonywania świadczeń zdrowotnych: technika analityki medycznej; technika RTG; mgr fizjoterapii; psychologa i psychoterapeuty,
Usługi w zakresie wykonywania innych świadczeń w aptece oraz aptece wraz z koordynacją.

Oferty mogą składać podmioty, o których mowa w art 4 i w art 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2011 Nr 112 poz. 654) oraz spełniające wymagania określone w „Szczegółowych warunkach postępowania”.

Oferta na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej powinna być sporządzona zgodnie z zapisami zawartymi w Szczegółowych Warunkach Postępowania, które można pobrać ze strony internetowej Udzielającego zamówienia lub w siedzibie Udzielającego zamówienia, pokój nr 015 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.00 od dnia 03.02.2022 r.

Oferty należy składać w siedzibie Udzielającego zamówienia, w pokoju nr 015 do dnia 11.02.2022r. do godz. 10.00.

Kryteriami oceny ofert będą:
1 Doświadczenie w udzielaniu świadczeń.
2. Jakość udzielanych świadczeń.
3. Kwalifikacje oferenta.
4. Cena.

Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu ofert opublikowane będzie na stronie internetowej oraz w siedzibie Udzielającego zamówienia od dnia 17.02.2022 r. do 25.02.2022 r. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert.

 

« powrót
Data utworzenia dokumentu: 03.02.2022
Osoba odpowiedzialna za treść: Karolina Węgielska
Data i godzina ostatniej aktualizacji: 08.02.2022 14:13
Data i godzina publikacji: 03.02.2022 13:16
Opublikowane przez: Sylwia Walkiewicz – Zdulska

adresy

Szpital
ul. Mączna 4, 70-780 Szczecin
Centrala tel. 91 880 6250
tel. 91 880 6200
fax 91 880 6203
Poradnie przy ul. Św. Wojciecha
ul. Św. Wojciecha 7, 70-410 Szczecin
tel. 91 880 6086
Rejestracja tel. 91 880 6008
Opieka psychiatryczna i Leczenie Uzależnień
ul. Św. Wojciecha 7, 70-410 Szczecin
Rejestracja tel. 91 880 6092, 91 880 6113
Ośrodek Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej
ul. Św. Wojciecha 7, 70-410 Szczecin
Rejestracja tel. 91 880 6032

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny
Zakład Opieki Zdrowotnej “ZDROJE”

ul. Mączna 4
70-780 Szczecin

tel. 91 88 06 250 tel. 91 88 06 200
Strona używa cookies Dowiedź się więcej