Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej "ZDROJE"
Biuletyn informacji publlicznej

2024

Drukuj

Ewidencja kontroli przeprowadzonych w 2024 roku

Lp. Data podjęcia kontroli Data zakończenia kontroli Instytucja kontrolująca/ Zakres przedmiotowy kontroli
1.  04.01.2024 05.01.2024 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie
Zakres przedmiotowy kontroli:
Kontrola sprawdzająca wykonanie obowiązków decyzji EP.9020.1.21.2023
2. 17.01.2024 17.01.2024 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie
Zakres przedmiotowy kontroli:
Wgląd w dokumentację medyczną pacjentów szpitala.
3. 13.02.2024 14.02.2024 Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego
Zakres przedmiotowy kontroli:
Kontrola planowa projektu nr RPZP.11.01.00-32-0006/22

4. 14.02.2024 14.02.2024 Konsultant Wojewódzki w dziedzinie otolaryngologii dziecięcej
Zakres przedmiotowy kontroli:
Rutynowa kontrola Konsultanta Wojewódzkiego
5. 15.02.2024 15.02.2024 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie
Zakres przedmiotowy kontroli:
Kontrola sprawdzająca wniosek budowlany
6. 21.02.2024 26.02.2024 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie
Zakres przedmiotowy kontroli:
Kontrola interwencyjna dotycząca Oddziału Chorób Wewnętrznych oraz wgląd w dokumentację

7. 04.03.2024   Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie
Zakres przedmiotowy kontroli:
Ocena warunków środowiska pracy, w tym sprawdzenie przestrzegania przez pracodawcę przepisów prawa w zakresie: orzeczeń lekarskich, czynników szkodliwych dla zdrowia występujących na stanowiskach pracy, przydziału środków ochrony indywidualnej, pomieszczeń pracy i higieniczno – sanitarnych, przestrzegania przepisów z dnia 9.11.1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

8. 08.03.2024  08.03.2024 Konsultant wojewódzki dla obszaru województwa zachodniopomorskiego w dziedzinie okulistyki
Zakres przedmiotowy kontroli:
Kontrola problemowa w zakresie okulistyki.
9. 11.03.2024 26.04.2024  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie
Zakres przedmiotowy kontroli:
Kontrola kompleksowa Szpitala, Poradni przy ul. Mącznej 4 i ul. Wojciecha 7.
10. 16.04.2024 18.04.2024 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie
Zakres przedmiotowy kontroli:
Kontrola w związku ze zgłoszeniem ZLB-1
11. 02.05.2024 02.05.2024 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie
12. 02.05.2024 02.05.2024 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie
Zakres przedmiotowy kontroli:
Kontrola w związku z ZLB-1 New Dehli w:
- Oddziale Chorób Wewnętrznych,
- Oddziale Intensywnej Terapii i Anestezjologii.

13. 05.06.2024 05.06.2024 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie
Zakres przedmiotowy kontroli:
Zgłoszenie ZLB-1 New Dehli
Oddział Intensywnej Terapii i Anestezjologii

14. 06.06.2024 06.06.2024
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie
Zakres przedmiotowy kontroli:
Rekontrola wykonania nieprawidłowości
15. 17.06.2024 17.06.2024
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w SzczeciniePaństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Szczecinie.
Rekontrola wykonania nieprawidłowości.
Kontrola w związku ze zgłoszeniem NDM Klebsiella pneumoniae Oddział ITiA.

16. 18.06.2024 18.06.2024
Departament Strategii i Planowania.
Realizacja zadań z zakresu przygotowań podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa.

 

Data utworzenia dokumentu: 03.01.2024
Osoba odpowiedzialna za treść: Dorota Ewa Piechota
Data i godzina ostatniej aktualizacji: 18.06.2024 14:45
Data i godzina publikacji: 03.01.2024 11:16
Opublikowane przez: Sylwia Walkiewicz – Zdulska

adresy

Szpital
ul. Mączna 4, 70-780 Szczecin
Centrala tel. 91 880 6250
tel. 91 880 6200
fax 91 880 6203
Poradnie przy ul. Św. Wojciecha
ul. Św. Wojciecha 7, 70-410 Szczecin
tel. 91 880 6086
Rejestracja tel. 91 880 6008
Opieka psychiatryczna i Leczenie Uzależnień
ul. Św. Wojciecha 7, 70-410 Szczecin
Rejestracja tel. 91 880 6092, 91 880 6113
Ośrodek Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej
ul. Św. Wojciecha 7, 70-410 Szczecin
Rejestracja tel. 91 880 6032

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny
Zakład Opieki Zdrowotnej “ZDROJE”

ul. Mączna 4
70-780 Szczecin

tel. 91 88 06 250 tel. 91 88 06 200
Strona używa cookies Dowiedź się więcej