Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej "ZDROJE"
Biuletyn informacji publlicznej

2023

Drukuj

Ewidencja kontroli przeprowadzonych w 2023 roku

Lp Data podjęcja kontroli Data zakończenia kontroli Instytucja kontrolująca/Zakres przedmiotowy kontroli
1. 05.01.2023 05.01.2023 Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie
Zakres przedmiotowy kontroli:
- przestrzeganie przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczących urządzeń wytwarzających pola elektromagnetyczne z zakresu częstotliwości 0Hz-300GHz,
- przestrzeganie obowiązków wynikających z przepisów ustawyz dnia 9 listopada 1995 roku o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (t.j.Dz.U. z 2021 roku, poz.276 z późn. zm.).

Protokół kontroli z dnia 05.01.2023.pdf
2 11.01.2023 11.01.2023 Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie
Wgląd w dokumentację medyczną.
3 17.01.2023 17.01.2023 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie
Zakres przedmiotowy kontroli:
Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi produkowanej przez SPSZOZ"Zdroje" ul. Mączna 4 w Szczecinie i wykorzystywanej w ramach działalności publicznej szpitala. Kontrola obejmuje pobranie próbki wody do spozycia z kranu w kuchni (punkt zgodności) w zakresie parametrów grupy "A".

Protokół kontroli z dnia 17.01.2023.pdf
4 19.01.2023 31.01.2023

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.
Zakres przedmiotowy kontroli:
Ocena realizacji wybranych zadań określonych w regulaminie organizacyjnym i statucie, dostepności i jakości udzielanych  świadczeń zdrowotnych oraz gospodarki finansowej.

Wystąpienie pokontrolne z przeprowadzonej kontroli w dniu 19.pdf
5 23.01.2023 23.01.2023 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie
Zakres przedmiotowy kontroli:
kontrola w związku ze zgłoszeniem zakażenia Escherichia coli CPE(+) MBL(+) typu NDM (New Dehli)na Oddziale Chorób Wewnętrznych.
6 24.01.2023 24.01.2023 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie
Zakres przedmiotowy kontroli:
Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi produkowanej przez SPSZOZ "Zdroje" ul. Mączna 4 w Szczecinie i wykorzystywanej w ramach działalności publicznej szpitala. Kontrola obejmuje pobranie próbki wody do spożycia z kranu w stacji uzdatniania (zakres fizykochemia).

Protokół kontroli z dnia 24.01.2023.pdf
7 30.01.2023 30.01.2023 Poczta Polska, COF, RDOID Oddział w Katowicach
Zakres przedmiotowy kontroli:
kontrola obowiązku rejestracji odbiorników RTV
8 09.03.2023 10.03.2023 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie
Zakres przedmiotowy kontroli:
kontrola interwencyjna w związku ze zgłoszeniem ogniska epidemicznego w Oddziale Opiekuńczo-Leczniczym, czynnik etiologiczny Grypa Typ A.
9 14.03.2023 14.03.2023 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie
Wgląd w dokumentację medyczną.
10 13.03.2023 15.03.2023 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie
Zakres przedmiotowy kontroli:
kontrola w związku ze zgłoszeniem zakażenia Escherichia coli CPE(+) MBL(+) typu NDM (New Dehli)na Oddziale Chorób Wewnętrznych.
11 21.03.2023 21.03.2023 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie
Zakres przedmiotowy kontroli:
kontrola interwencyjna w związku ze zgłoszeniem ogniska epidemicznego w Oddzile Chorób Wewnętrznych wywołanego przez wirus SARS-CoV-2.
12 11.04.2023 12.04.2023 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie
Zakres przedmiotowy kontroli:
ocena wewnętrznej instalacji wodociągowej w kierunku oznaczenia bakterii Legionella sp. w szpitalu przy ul. Mącznej 4 w Szczecinie.
13 12.04.2023 18.04.2023 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie
Zakres przedmiotowy kontroli:
kontrola w związku ze zgłoszeniem ogniska epidemicznego w Oddziale Chorób Wewnętrznych wywołanego przez wirus SARS-CoV-2.
14 12.04.2023 18.04.2023 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie
Zakres przedmiotowy kontroli:
kontrola w związku ze zgłoszeniem ogniska epidemicznego w Zakładzie Pielęgnacyjno - Opiekuńczym wywołanego przez wirus SARS-CoV-2.
15 13.04.2023 18.04.2023 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie
Zakres przedmiotowy kontroli:
kontrola w związku ze zgłoszeniem zakażenia Klebsiella pneumoniae CPE(+) MBL(+) typu NDM (New Dehli)na Oddziale Chorób Wewnętrznych.
16 25.04.2023 02.05.2023 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie
Zakres przedmiotowy kontroli:
Kontrola Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego w związku ze zgłoszeniem interwencyjnym.
17 09.05.2023 09.05.2023 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie
Zakres przedmiotowy kontroli:
Kontrola zakończenia ogniska epidemidczego w Zakładzie Pielęgnacyjno - Opiekuńczym.
18 12.05.2023 23.05.2023 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie
Zakres przedmiotowy kontroli:
Ocena warunków środowiska pracy.
19 17.05.2023   Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Szczecinie
Zakres przedmiotowy kontroli:
Opieka psychiatryczna nad dziećmi i młodzieżą.
20 19.05.2023  19.05.2023 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie
Zakres przedmiotowy kontroli:
Wgląd w dokumentację medyczną Oddziału I Pediatrii, Alergologii i Pulomonologii.
21 25.05.2023 13.06.2023 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie
Zakres przedmiotowy kontroli:
Kontrola kompleksowa szpitala.
22 05.06.2023 21.06.2023 Państwowa Inspekcja Pracy Inspektor Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy
w Szczecinie
Zakres przedmiotowy kontroli:
Kontrola dot. prawnej ochrony pracy, w tym technicznego bezpieczeństwa pracy,
w zakresie wypadków przy pracy.

23 16.06.2023 16.06.2023 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie
Zakres przedmiotowy kontroli:
Kontrola interwencyjna w związku ze zgłoszeniem złego stanu sanitarno-higienicznego w ZPO

24 21.06.2023 21.06.2023 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie
Zakres przedmiotowy kontroli:
Wgląd w dokumentację medyczną pacjentów szpitala
25 30.06.2023 30.06.2023 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie
Zakres przedmiotowy kontroli:
Kontrola w związku ze zgłoszeniem dodatniego wyniku Klebsiella pneumoniae typu NDM (New Delhi) w Oddziale Chorób Wewnętrznych.
26 26.06.2023 26.06.2023 Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie
Zakres przedmiotowy kontroli:
Kontrola Banku Krwi i oddziałów szpitalnych w zakresie krwiolecznictwa. Kontrola Pracowni Immunologii Transfuzjologicznej.

27 07.07.2023 12.07.2023 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie
Zakres przedmiotowy kontroli:
Kontrola w związku ze zgłoszeniem dotycząca złego stanu sanitarno-epidemiologicznego w Zakładzie Pielęgnacyjno Opiekuńczym.

28 13.07.2023 13.07.2023 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie
Zakres przedmiotowy kontroli:
Kontrola Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii (Klebsiella pneumoniae)

29 25.07.2023 25.07.2023 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie
Zakres przedmiotowy kontroli:
Kontrola w związku ze skolonizowaniem bakterii Legionella w instalacji cieplnej wody w Oddziale Położnictwa i Ginekologii.
30 01.08.2023  07.08.2023 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie
Zakres przedmiotowy kontroli:
Kontrola w związku ze zgłoszeniem dot. złego stanu sanitarno-epidemiologicznego w V Oddziale Ogólnopsychiatrycznym.

31  04.09.2023  04.09.2023 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie
Zakres przedmiotowy kontroli:
Kontrola w zakresie stanu higieniczno-sanitarnego na oddziałach: Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy, Oddział Opiekuńczo-Leczniczy, Klinika Pediatrii, Nefrologii Dziecięcej, Dializoterapii i Leczenia Ostrych Zatruć, Oddział I Pediatrii, Alergologii i Pulmonologii, Oddział Położnictwa i Ginekologii z Pododdziałem Patologii Ciąży.
32 19.10.2023 20.10.2023 Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Zakres przedmiotowy kontroli:
Kontrola dokumentacji technicznej budynków szpitala oraz zabezpieczeń PPOŻ na działkach będących własnością szpitala.
33 14.11.2023 15.11.2023 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie
Zakres przedmiotowy kontroli:
Wgląd w dokumentację medyczną pacjentów szpitala (Oddział Pediatrii, Alergologii
i Pulmonologii) Oddział Chorób Wewnętrznych (Klebsiella pneumoniae)
Sprawdzenie wykonania zarządzeń z decyzji.

34 15.11.2023  31.01.2024 Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego BKW
Zakres przedmiotowy kontroli:
Kontrola dot. gospodarowania środkami trwałymi (inwentaryzacja), gospodarki finansowej jednostki, ZFŚS, skarg i wniosków, BHP, Archiwum.

35 27.11.2023   Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Inwestycji i Nieruchomości
Zakres przedmiotowy kontroli:
Realizacja zaleceń pokontrolnych w związku z kontrolą SPSZOZ ,,Zdroje” przeprowadzoną w 2019 r.
36 29.11.2023  29.11.2023 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie
Zakres przedmiotowy kontroli:
Kontrola w związku ze zgłoszeniem ZLB-1 Oddział Chorób Wewnętrznych (Klebsiella pneumoniae).
37 04.12.2023 04.12.2023 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie
Zakres przedmiotowy kontroli:
Kontrola Oddziału Chorób Wewnętrznych (Klebsiella pneumoniae).
38 05.12.2023  08.12.2023 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie
Zakres przedmiotowy kontroli:
Kontrola w zakresie szczepień na Oddziale Noworodków.
39 06.12.2023 08.12.2023 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie
Zakres przedmiotowy kontroli:
Kontrola wykonania zaleceń pokontrolnych z dnia 04.09.2023 r.
40 13.12.2023 13.12.2023 Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie
Zakres przedmiotowy kontroli:
Rekontrola Banku Krwi i oddziałów szpitalnych w zakresie krwiolecznictwa.
41 13.12.2023 14.12.2023 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie
Zakres przedmiotowy kontroli:
Wgląd w dokumentację Oddziału Pulmonologii. Rekontrola do decyzji: EP.9020.1.25.2022
EP.9020.1.9.2023
EP.9020.1.21.2023
42 18.12.2023 18.12.2023 Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki – Konsultant Wojewódzki w dziedzinie diabetologii
Zakres przedmiotowy kontroli:
Ocena funkcjonowania zespołu do leczenia preparatami insulinowymi i realizacji kontraktu w tym zakresie.

 

Data utworzenia dokumentu: 05.01.2023
Osoba odpowiedzialna za treść: Dorota Ewa Piechota
Data i godzina ostatniej aktualizacji: 01.02.2024 13:42
Data i godzina publikacji: 05.01.2023 11:28
Opublikowane przez: Sylwia Walkiewicz – Zdulska

adresy

Szpital
ul. Mączna 4, 70-780 Szczecin
Centrala tel. 91 880 6250
tel. 91 880 6200
fax 91 880 6203
Poradnie przy ul. Św. Wojciecha
ul. Św. Wojciecha 7, 70-410 Szczecin
tel. 91 880 6086
Rejestracja tel. 91 880 6008
Opieka psychiatryczna i Leczenie Uzależnień
ul. Św. Wojciecha 7, 70-410 Szczecin
Rejestracja tel. 91 880 6092, 91 880 6113
Ośrodek Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej
ul. Św. Wojciecha 7, 70-410 Szczecin
Rejestracja tel. 91 880 6032

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny
Zakład Opieki Zdrowotnej “ZDROJE”

ul. Mączna 4
70-780 Szczecin

tel. 91 88 06 250 tel. 91 88 06 200
Strona używa cookies Dowiedź się więcej