Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej "ZDROJE"
Biuletyn informacji publlicznej

2023

Drukuj

Ewidencja kontroli przeprowadzonych w 2023 roku

Lp Data podjęcja kontroli Data zakończenia kontroli Instytucja kontrolująca/Zakres przedmiotowy kontroli
1. 05.01.2023 05.01.2023 Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie
Zakres przedmiotowy kontroli:
- przestrzeganie przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczących urządzeń wytwarzających pola elektromagnetyczne z zakresu częstotliwości 0Hz-300GHz,
- przestrzeganie obowiązków wynikających z przepisów ustawyz dnia 9 listopada 1995 roku o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (t.j.Dz.U. z 2021 roku, poz.276 z późn. zm.).

Protokół kontroli z dnia 05.01.2023.pdf
2 11.01.2023 11.01.2023 Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Szczecinie
3 17.01.2023 17.01.2023 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie
Zakres przedmiotowy kontroli:
Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi produkowanej przez SPSZOZ"Zdroje" ul. Mączna 4 w Szczecinie i wykorzystywanej w ramach działalności publicznej szpitala. Kontrola obejmuje pobranie próbki wody do spozycia z kranu w kuchni (punkt zgodności) w zakresie parametrów grupy "A".

Protokół kontroli z dnia 17.01.2023.pdf
4 19.01.2023 31.01.2023

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.
Zakres przedmiotowy kontroli:
Ocena realizacji wybranych zadań określonych w regulaminie organizacyjnym i statucie, dostepności i jakości udzielanych  świadczeń zdrowotnych oraz gospodarki finansowej.

Wystąpienie pokontrolne z przeprowadzonej kontroli w dniu 19.pdf
5 23.01.2023 23.01.2023 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie
Zakres przedmiotowy kontroli:
kontrola w związku ze zgłoszeniem zakażenia Escherichia coli CPE(+) MBL(+) typu NDM (New Dehli)na Oddziale Chorób Wewnętrznych.
6 24.01.2023 24.01.2023 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie
Zakres przedmiotowy kontroli:
Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi produkowanej przez SPSZOZ "Zdroje" ul. Mączna 4 w Szczecinie i wykorzystywanej w ramach działalności publicznej szpitala. Kontrola obejmuje pobranie próbki wody do spożycia z kranu w stacji uzdatniania (zakres fizykochemia).

Protokół kontroli z dnia 24.01.2023.pdf
7 30.01.2023 30.01.2023 Poczta Polska, COF, RDOID Oddział w Katowicach
8 09.03.2023 10.03.2023 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie
Zakres przedmiotowy kontroli:
kontrola interwencyjna w związku ze zgłoszeniem ogniska epidemicznego w Oddziale Opiekuńczo-Leczniczym, czynnik etiologiczny Grypa Typ A.
9 14.03.2023 14.03.2023 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie
10 13.03.2023 15.03.2023 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie
Zakres przedmiotowy kontroli:
kontrola w związku ze zgłoszeniem zakażenia Escherichia coli CPE(+) MBL(+) typu NDM (New Dehli) na Oddziale Chorób Wewnętrznych.
11 21.03.2023 24.03.2023 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie

 

Data utworzenia dokumentu: 05.01.2023
Osoba odpowiedzialna za treść: Dorota Ewa Piechota
Data i godzina ostatniej aktualizacji: 21.03.2023 14:27
Data i godzina publikacji: 05.01.2023 11:28
Opublikowane przez: Sylwia Walkiewicz – Zdulska

adresy

Szpital
ul. Mączna 4, 70-780 Szczecin
Centrala tel. 91 880 6250
tel. 91 880 6200
fax 91 880 6203
Poradnie przy ul. Św. Wojciecha
ul. Św. Wojciecha 7, 70-410 Szczecin
tel. 91 880 6086
Rejestracja tel. 91 880 6008
Opieka psychiatryczna i Leczenie Uzależnień
ul. Św. Wojciecha 7, 70-410 Szczecin
Rejestracja tel. 91 880 6092, 91 880 6113
Ośrodek Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej
ul. Św. Wojciecha 7, 70-410 Szczecin
Rejestracja tel. 91 880 6032

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny
Zakład Opieki Zdrowotnej “ZDROJE”

ul. Mączna 4
70-780 Szczecin

tel. 91 88 06 250 tel. 91 88 06 200
Strona używa cookies Dowiedź się więcej