Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej "ZDROJE"
Biuletyn informacji publlicznej

2021

Drukuj

Ewidencja kontroli przeprowadzonych w 2021 roku

Lp. Data podjęcia kontroli Data zakończenia kontroli Instytucja kontrolująca
1 14.03.2021 19.03.2021 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie
2 13.04.2021 13.04.2021 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie
3 27.04.2021 27.04.2021 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie
4 08.06.2021 08.06.2021 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie
5 14.06.2021 14.06.2021 Państwowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna
6  09.07.2021 16.09.2021 Państwowa Inspekcja Pracy
7 29.07.2021 17.08.2021 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie
8 26.08.2021 30.08.2021 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie
9 01.09.2021 01.09.2021 Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Zdrowia
10 22.10.2021 22.10.2021 Wojewoda Zachodniopomorski
11 28.10.2021 28.10.2021 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie
12 18.11.2021 18.11.2021 Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
13 19.11.2021   Najwyższa Izba Kontroli
14 22.11.2021 30.11.2021 Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
15 03.12.2021 03.12.2021 Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
16 16.12.2021 16.12.2021 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie
17 21.12.2021 21.12.2021 Wojewoda Zachodniopomorski

 

Data utworzenia dokumentu: 17.11.2022
Osoba odpowiedzialna za treść: Karolina Węgielska
Data i godzina ostatniej aktualizacji: 17.11.2022 11:50
Data i godzina publikacji: 17.11.2022 00:00
Opublikowane przez: Karolina Węgielska

adresy

Szpital
ul. Mączna 4, 70-780 Szczecin
Centrala tel. 91 880 6250
tel. 91 880 6200
fax 91 880 6203
Poradnie przy ul. Św. Wojciecha
ul. Św. Wojciecha 7, 70-410 Szczecin
tel. 91 880 6086
Rejestracja tel. 91 880 6008
Opieka psychiatryczna i Leczenie Uzależnień
ul. Św. Wojciecha 7, 70-410 Szczecin
Rejestracja tel. 91 880 6092, 91 880 6113
Ośrodek Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej
ul. Św. Wojciecha 7, 70-410 Szczecin
Rejestracja tel. 91 880 6032

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny
Zakład Opieki Zdrowotnej “ZDROJE”

ul. Mączna 4
70-780 Szczecin

tel. 91 88 06 250 tel. 91 88 06 200
Strona używa cookies Dowiedź się więcej