Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej "ZDROJE"
Biuletyn informacji publlicznej

2020

Drukuj

Ewidencja kontroli przeprowadzonych w 2020 roku

Lp. Data podjęcia kontroli Data zakończenia kontroli Instytucja kontrolująca
1. 10.01.2020 10.01.2020 Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Szczecinie
2. 20.01.2020 20.01.2020 Delegatura Najwyższej Izby Kontroli w Szczecinie
3. 18.02.2020 18.02.2020 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie
4. 28.02.2020 28.02.2020 Sędzia Wizytator
5. 11.03.2020 11.03.2020 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie
6. 24.07.2020 28.07.2020 Państwowa Inspekcja Pracy Inspektor Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy

 

Data utworzenia dokumentu: 17.11.2022
Osoba odpowiedzialna za treść: Sylwia Walkiewicz – Zdulska
Data i godzina ostatniej aktualizacji: 17.11.2022 10:57
Data i godzina publikacji: 17.11.2022 00:00
Opublikowane przez: Karolina Węgielska

adresy

Szpital
ul. Mączna 4, 70-780 Szczecin
Centrala tel. 91 880 6250
tel. 91 880 6200
fax 91 880 6203
Poradnie przy ul. Św. Wojciecha
ul. Św. Wojciecha 7, 70-410 Szczecin
tel. 91 880 6086
Rejestracja tel. 91 880 6008
Opieka psychiatryczna i Leczenie Uzależnień
ul. Św. Wojciecha 7, 70-410 Szczecin
Rejestracja tel. 91 880 6092, 91 880 6113
Ośrodek Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej
ul. Św. Wojciecha 7, 70-410 Szczecin
Rejestracja tel. 91 880 6032

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny
Zakład Opieki Zdrowotnej “ZDROJE”

ul. Mączna 4
70-780 Szczecin

tel. 91 88 06 250 tel. 91 88 06 200
Strona używa cookies Dowiedź się więcej