Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej "ZDROJE"
Biuletyn informacji publlicznej

2019

Drukuj

Ewidencja kontroli przeprowadzonych w 2019 roku

Lp. Data podjęcia kontroli Data zakończenia kontroli Instytucja kontrolująca
1. 28.02.2019 28.02.2019 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie
2. 06.03.2019 06.03.2019 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie
3. 11.03.2019 11.03.2019 Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie
4. 15.03.2019 15.03.2019 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie
5. 18.03.2019 18.03.2019 Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epiedmiologiczna w Szczecinie
6. 22.03.2019 22.03.2019 Sędzia Sądu Rejonowego Szczecin - Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
7. 08.05.2019 09.05.2019 Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Szczecinie
8. 27.05.2019 27.05.2019 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie
9. 13.06.2019 14.06.2019 Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie
10. 28.06.2019 28.06.2019 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie
11. 12.07.2019 12.07.2019 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie
12. 05.08.2019 05.08.2019 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie
13. 22.08.2019 22.08.2019 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie
14. 16.09.2019 16.09.2019 Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epiedmiologiczna w Szczecinie
15. 18.09.2019 18.09.2019 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie
16. 02.10.2019 02.10.2019 Wojewoda Zachodniopomorski
17. 08.10.2019 08.10.2019 Ministerstwo Zdrowia
18. 17.10.2019 17.10.2019 Zakład Ubezpieczeń Społecznych
19. 22.10.2019 22.10.2019 Państwowa Inspekcja Pracy Inspektor Pracy Ogręgowego Inspektoratu Pracy
20. 22.10.2019 30.10.2019 Państwowa Inspekcja Pracy Inspektor Pracy Ogręgowego Inspektoratu Pracy
21. 12.11.2019 12.11.2019 Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Alergologii
22. 20.11.2019 28.11.2019 Państwowa Inspekcja Pracy Inspektor Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy
23. 11.12.2019 11.12.2019 Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Inwestycji i Nieruchomości
24. 11.12.2019 11.12.2019 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie

 

Data utworzenia dokumentu: 17.11.2022
Osoba odpowiedzialna za treść: Sylwia Walkiewicz – Zdulska
Data i godzina ostatniej aktualizacji: 17.11.2022 13:56
Data i godzina publikacji: 17.11.2022 00:00
Opublikowane przez: Karolina Węgielska

adresy

Szpital
ul. Mączna 4, 70-780 Szczecin
Centrala tel. 91 880 6250
tel. 91 880 6200
fax 91 880 6203
Poradnie przy ul. Św. Wojciecha
ul. Św. Wojciecha 7, 70-410 Szczecin
tel. 91 880 6086
Rejestracja tel. 91 880 6008
Opieka psychiatryczna i Leczenie Uzależnień
ul. Św. Wojciecha 7, 70-410 Szczecin
Rejestracja tel. 91 880 6092, 91 880 6113
Ośrodek Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej
ul. Św. Wojciecha 7, 70-410 Szczecin
Rejestracja tel. 91 880 6032

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny
Zakład Opieki Zdrowotnej “ZDROJE”

ul. Mączna 4
70-780 Szczecin

tel. 91 88 06 250 tel. 91 88 06 200
Strona używa cookies Dowiedź się więcej