Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej "ZDROJE"
Biuletyn informacji publlicznej

2018

Drukuj

Ewidencja kontroli przeprowadzonych w 2018 roku

Lp. Data podjęcia kontroli Data zakończenia kontroli Instytucja kontrolująca
1 10.01.2018 10.01.2018 Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Szczecinie
2 12.01.2018 12.01.2018 Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Szczecinie
3 18.01.2018 18.01.2018 Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego Wydział Zdrowia
4 31.01.2018 31.01.2018 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie
5 07.02.2018 07.02.2018 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie
6 13.02.2018 13.02.2018 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie
7 16.02.2018 16.02.2018 Sędzia Sądu Rejonowego Szczecin - Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
8 21.02.2018 21.02.2018 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie
9 14.03.2018 14.03.2018 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie
10  26.03.2018  27.03.2018  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie
11  28.03.2018  28.03.2018  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie
12  10.04.2018  10.04.2018  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie
13  16.04.2018  14.06.2018 Państwowa Inspekcja Pracy Inspektor Pracy Ogręgowego Inspektoratu Pracy
14 19.04.2018 19.04.2018 Konsultant ds. Pielęgniarstwa Pediatrycznego
15 19.04.2018 19.04.2018 Narodowy Fundusz Zdrowia Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki
16 20.04.2018 20.04.2018 Konsultant Wojewódzki dla obszaru województwa zachodniopomorskiego w dziedzinie psychiatrii
17 24.04.2018 24.04.2018 Konsultant Wojewódzki dla obszaru województwa zachodniopomorskiego w dziedzinie psychiatrii
18 24.04.2018 24.04.2018 Konsultant Wojewódzki dla obszaru województwa zachodniopomorskiego w dziedzinie psychiatrii
19 15.06.2018 15.06.2018 Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Szczecinie
20 18.06.2018 18.06.2018 Inspektor Farmaceutyczny
21 26.06.2018 26.06.2018 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
22 27.06.2018 29.06.2018 Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie
23 29.06.2018 29.06.2018 Oddział Higieny Radiacyjnej Działu Nadzoru Sanitarnego Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Szczecinie
24 05.07.2018 05.07.2018 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie
25 09.07.2018 13.07.2018 Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
26 09.07.2018 09.07.2018 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie
27 11.07.2018 11.07.2018 Państwowy Inspektor Sanitarny
28 20.07.2018 30.09.2018 Urząd Marszałkowski Woj. Zachodniopomorskiego
29 22.08.2018 22.08.2018 Państwowa Inspekcja Pracy
30 29.08.2018 29.08.2018 PZU SA
31 05.09.2018 06.09.2018 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
32 11.09.2018 11.09.2018 Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie
33 27.06.2018 27.06.2018 Państwowa Straż Pożarna
34 04.10.2018 04.10.2018 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie
35 08.10.2018 08.10.2018 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie
36 20.11.2018 20.11.2018 Wydział Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Niejawnych Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
37 21.11.2018 21.11.2018 Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Szczecinie
38 23.11.2018 23.11.2018 Centralny Ośrodek Koordynujący w Centrum Onkologii w Warszawie
39 06.12.2018 06.12.2018 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie
40 07.12.2018 07.12.2018 Konsultant Wojewódzki Województwa Zachodniopomorskiego w dziedzinie pediatrii
Data utworzenia dokumentu: 17.11.2022
Osoba odpowiedzialna za treść: Karolina Węgielska
Data i godzina ostatniej aktualizacji: 17.11.2022 11:39
Data i godzina publikacji: 17.11.2022 00:00
Opublikowane przez: Karolina Węgielska

adresy

Szpital
ul. Mączna 4, 70-780 Szczecin
Centrala tel. 91 880 6250
tel. 91 880 6200
fax 91 880 6203
Poradnie przy ul. Św. Wojciecha
ul. Św. Wojciecha 7, 70-410 Szczecin
tel. 91 880 6086
Rejestracja tel. 91 880 6008
Opieka psychiatryczna i Leczenie Uzależnień
ul. Św. Wojciecha 7, 70-410 Szczecin
Rejestracja tel. 91 880 6092, 91 880 6113
Ośrodek Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej
ul. Św. Wojciecha 7, 70-410 Szczecin
Rejestracja tel. 91 880 6032

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny
Zakład Opieki Zdrowotnej “ZDROJE”

ul. Mączna 4
70-780 Szczecin

tel. 91 88 06 250 tel. 91 88 06 200
Strona używa cookies Dowiedź się więcej