Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej "ZDROJE"
Biuletyn informacji publlicznej

Zakres usług

Drukuj

Zakres działalności SPSZOZ „Zdroje” obejmuje:

 • udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowego i specjalistycznego lecznictwa stacjonarnego,
 • udzielanie specjalistycznych świadczeń ambulatoryjnych oraz konsultacji,
 • udzielanie świadczeń zdrowotnych poprzez opiekę pośrednią i inne formy leczniczo-rehabilitacyjne,
 • udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki doraźnej,
 • wykonywanie podstawowych i specjalistycznych badań diagnostycznych,
 • prowadzenie działalności z zakresu promocji zdrowia,
 • udzielanie świadczeń medycznych z zakresu medycyny pracy,
 • prowadzenie statystyki medycznej w zakresie zadań zgodnych z działalnością Zakładu,
 • współpracę w zakresie organizowania szkolenia podyplomowego i doskonalenia zawodowego pracowników medycznych,
 • realizację zadań obronnych,
 • wykonywanie zadań wynikających z odrębnych przepisów.
Data utworzenia dokumentu: 16.06.2018
Osoba odpowiedzialna za treść: Sylwia Walkiewicz – Zdulska
Data i godzina ostatniej aktualizacji: 05.07.2018 12:52
Data i godzina publikacji: 10.03.2010 00:00
Opublikowane przez: Sylwia Walkiewicz – Zdulska

adresy

Szpital
ul. Mączna 4, 70-780 Szczecin
Centrala tel. 91 880 6250
tel. 91 880 6200
fax 91 880 6203
Poradnie przy ul. Św. Wojciecha
ul. Św. Wojciecha 7, 70-410 Szczecin
tel. 91 880 6086
Rejestracja tel. 91 880 6008
Opieka psychiatryczna i Leczenie Uzależnień
ul. Św. Wojciecha 7, 70-410 Szczecin
Rejestracja tel. 91 880 6092, 91 880 6113
Ośrodek Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej
ul. Św. Wojciecha 7, 70-410 Szczecin
Rejestracja tel. 91 880 6032

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny
Zakład Opieki Zdrowotnej “ZDROJE”

ul. Mączna 4
70-780 Szczecin

tel. 91 88 06 250 tel. 91 88 06 200
Strona używa cookies Dowiedź się więcej