Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej "ZDROJE"
Biuletyn informacji publlicznej

Cel działania

Drukuj

Celem SPSZOZ „Zdroje” jest udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu, poprawianiu zdrowia populacji i promocja zdrowia dla hospitalizowanych w oddziałach szpitalnych oraz leczonych ambulatoryjnie w poradniach przyszpitalnych lub innych jednostkach organizacyjnych w zakresie szpitala ogólnego, psychiatrii, opieki nad matką i dzieckiem oraz świadczenia z zakresu rehabilitacji leczniczej i społecznej. Określone powyżej cele Szpital realizuje poprzez leczenie i profilaktykę, diagnostykę i rehabilitację leczniczą i społeczną, w drodze leczenia stacjonarnego, opieki pośredniej i ambulatoryjnej oraz konsultacji.

Data utworzenia dokumentu: 16.06.2018
Osoba odpowiedzialna za treść: Ewa Wenz
Data i godzina ostatniej aktualizacji: 06.05.2019 13:49
Data i godzina publikacji: 10.03.2010 00:00
Opublikowane przez:

adresy

Szpital
ul. Mączna 4, 70-780 Szczecin
Centrala tel. 91 880 6250
tel. 91 880 6200
fax 91 880 6203
Poradnie przy ul. Św. Wojciecha
ul. Św. Wojciecha 7, 70-410 Szczecin
tel. 91 880 6086
Rejestracja tel. 91 880 6008
Opieka psychiatryczna i Leczenie Uzależnień
ul. Św. Wojciecha 7, 70-410 Szczecin
Rejestracja tel. 91 880 6092, 91 880 6113
Ośrodek Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej
ul. Św. Wojciecha 7, 70-410 Szczecin
Rejestracja tel. 91 880 6032

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny
Zakład Opieki Zdrowotnej “ZDROJE”

ul. Mączna 4
70-780 Szczecin

tel. 91 88 06 250 tel. 91 88 06 200
Strona używa cookies Dowiedź się więcej