Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej "ZDROJE"
Biuletyn informacji publlicznej

Rejestr zmian

Drukuj
# Nazwa Data modyfikacji Wprowadzający Opis zmiany
1 Przegląd okresowy 3 szt układów IT na oddziale Intensywnej Terapii Dziecięcej w pawilonie 2F i 8szt na pawilonie nr 20. Typ układu: Grimma UEI- 710-V-5 25.11.2021 Bartosz Bobek Dodano nowe zamówienie publiczne
2 Modernizacja części pomieszczeń przyziemia pawilonu nr 1 dla potrzeb rezonansu magnetycznego w SPSZOZ Zdroje w Szczecinie 23.11.2021 Bartosz Bobek Dodano nowe zamówienie publiczne
3 Kontrole 22.11.2021 Sylwia Walkiewicz – Zdulska aktualizacja danych
4 Dostawa gazów medycznych wraz z ich dzierżawą dla SPSZOZ 19.11.2021 Cecylia Białek - Karasiak Dodano nowe zamówienie publiczne
5 Kontrole 19.11.2021 Karolina Węgielska nowa kontrol
6 Usługa ochrony obiektów, osób i mienia na terenie SPSZOZ „Zdroje” w Szczecinie. 19.11.2021 Małgorzata Kojder Dodano nowe zamówienie publiczne
7 Czyszczenie rynien i rur spustowych w obiektach znajdujących się na terenie SPSZOZ Zdroje w Szczecinie 18.11.2021 Bartosz Bobek Dodano nowe zamówienie publiczne
8 Kontrole 18.11.2021 Sylwia Walkiewicz – Zdulska aktualizacja
9 Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w celu aktywizacji ruchowej i budowa krytej piaskownicy na potrzeby rehabilitacji psychiatrycznej wywołanej skutkami epidemii wirusa SARS-Cov-2 - II postępowanie 17.11.2021 Sylwia Małgowska Dodano nowe zamówienie publiczne
10 Modernizację boiska wielofunkcyjnego w celu aktywizacji ruchowej i budowę krytej piaskownicy na potrzeby rehabilitacji psychiatrycznej wywołanej skutkami epidemii wirusa SARS-Cov-2 w ramach programu „Wsparcie inwestycji dla oddziałów psychiatrii dziecięce 17.11.2021 Sylwia Małgowska Dodano nowe zamówienie publiczne
11 Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w ramach pełnienia dyżurów medycznych w Oddziale Okulistycznym oraz udzielaniem konsultacji w poradniach przyszpitalnych SPSZOZ ZDROJE 16.11.2021 Sylwia Walkiewicz – Zdulska Dodano nową ofertę pracy
12 Konkurs ofert na usługi w zakresie wykonywania świadczeń zdrowotnych: pielęgniarek 10.11.2021 Karolina Węgielska Dodano nową ofertę pracy
13 DOSTAWA LEKÓW DO OBSŁUGI PROGRAMÓW LEKOWYCH, PRODUKTÓW DO ŻYWIENIA DOJELITOWEGO, ZESTAWÓW DO DIALIZY OTRZEWNOWEJ ORAZ ŚRODKÓW KONTRASTOWYCH DLA SPSZOZ „ZDROJE” 29.10.2021 Jolanta Duda Dodano nowe zamówienie publiczne
14 Kontrole 28.10.2021 Sylwia Walkiewicz – Zdulska aktualizacja danych
15 Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w ramach konsultacji w zakresie otolaryngologii w Oddziałach oraz Przyszpitalnych Poradniach SPSZOZ Zdroje 28.10.2021 Sylwia Walkiewicz – Zdulska Dodano nową ofertę pracy
16 Dostawa pasków wskaźnikowych, odczynników, lateksów do wykrywania szczepów E. coli oraz lancetów do testów punktowych 22.10.2021 Sylwia Małgowska Dodano nowe zamówienie publiczne
17 Regulaminu pracy komisji przetargowej w SPSZOZ Zdroje w Szczecinie 22.10.2021 Bartosz Bobek Dodano nowe zamówienie publiczne
18 Regulaminu udzielania zamówień publicznych w SPSZOZ „Zdroje” w Szczecinie 22.10.2021 Bartosz Bobek Dodano nowe zamówienie publiczne
19 Regulamin udzielania zamówień i wydatkowania środków publicznych w SPSZOZ „Zdroje” w Szczecinie o wartości nieprzekraczającej 130 000 zł netto 22.10.2021 Bartosz Bobek Dodano nowe zamówienie publiczne
20 Usługi w zakresie kompleksowego utrzymania czystości i prawidłowego stanu sanitarnego oraz wykonywanie czynności pomocniczych w SPSZOZ „Zdroje" w pakietach 22.10.2021 Bartosz Bobek Dodano nowe zamówienie publiczne
21 Kontrole 22.10.2021 Karolina Węgielska nowa kontrola
22 Wykonanie jednorazowego rocznego przeglądu i konserwacji central wentylacyjnych klimatyzacji wraz z wymianą filtrów w SPS ZOZ ZDROJE 21.10.2021 Bartosz Bobek Dodano nowe zamówienie publiczne
23 Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w Oddziale Chirurgii Dziecięcej, Ortopedii i Urologii z pododdziałem Centrum Leczenia Oparzeń oraz izbą przyjęć SOR 20.10.2021 Karolina Węgielska Dodano nową ofertę pracy
24 Dostawa licencji czasowej EDM AMDX i Zdarzenia Medyczne dla SPSZOZ Zdroje - II postępowanie 19.10.2021 Bartosz Bobek Dodano nowe zamówienie publiczne
25 Dostawa, wymiana, utylizacja akumulatorów i kondensatorów wraz z przeprowadzeniem testów po ich wymianie w zasilaczach UPS” 15.10.2021 Bartosz Bobek Dodano nowe zamówienie publiczne
26 Przeprowadzenie audytu w zakresie podatku VAT i składek ZUS w SPSZOZ Zdroje II postępowanie 12.10.2021 Bartosz Bobek Dodano nowe zamówienie publiczne
27 SPSZOZ "Zdroje" zatrudni lekarza psychiatrę 07.10.2021 Karolina Węgielska Dodano nową ofertę pracy
28 Konkurs ofert na usługi w zakresie wykonywania świadczeń zdrowotnych: pielęgniarek 06.10.2021 Karolina Węgielska Dodano nową ofertę pracy
29 Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w Oddziale Kardiologii Dziecięcej i Pediatrii wraz z poradnią i izbą przyjęć 06.10.2021 Karolina Węgielska Dodano nową ofertę pracy
30 Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w Oddziale Chorób Wewnętrznych wraz z poradnią diabetologiczną oraz Izbą Przyjęć 05.10.2021 Sylwia Walkiewicz – Zdulska Dodano nową ofertę pracy
31 Dostawa licencji czasowej EDM AMDX i Zdarzenia Medyczne dla SPSZOZ Zdroje 05.10.2021 Bartosz Bobek Dodano nowe zamówienie publiczne
32 Modernizacja boiska wielofunkcyjnego i budowa piaskownicy w ramach programu „Wsparcie inwestycji dla oddziałów psychiatrii dziecięcej w związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2” 01.10.2021 Sylwia Małgowska Dodano nowe zamówienie publiczne
33 Przeprowadzenie audytu w zakresie podatku VAT i składek ZUS w SPSZOZ Zdroje 30.09.2021 Bartosz Bobek Dodano nowe zamówienie publiczne
34 Dost.implant.,akces. neurochirurg.,ortoped., mater.do steryl.(...)zakup urządzeń do dezynf. pomieszczeń O.Psych.Dziec. i Młodzież.(...)w celu zapobieg. rozprzestrzen.się w.SARS–COV2(...) 29.09.2021 Małgorzata Kojder Dodano nowe zamówienie publiczne
35 Dane teleadresowe 28.09.2021 Sylwia Walkiewicz – Zdulska aktualizacja danych
36 Usługę ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 27.09.2021 Cecylia Białek - Karasiak Dodano nowe zamówienie publiczne
37 SPSZOZ Zdroje zatrudni osobę do pracy na stanowisku magistra fizjoterapii 24.09.2021 Karolina Węgielska Dodano nową ofertę pracy
38 Usługa ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 24.09.2021 Cecylia Białek - Karasiak Dodano nowe zamówienie publiczne
39 Kontrole 20.09.2021 Sylwia Walkiewicz – Zdulska aktualizacja danych
40 Dostawa leku Palivizumab do obsługi programu lekowego realizowanego przez SPSZOZ "Zdroje" 20.09.2021 Cecylia Białek - Karasiak Dodano nowe zamówienie publiczne
41 Realizacja prac modernizacyjnych i remontowych obiektów mających na celu poprawę stanu sanitarno-higienicznego - II postępowanie (część 2) 16.09.2021 Małgorzata Kojder Dodano nowe zamówienie publiczne
42 Realizacja prac modernizacyjnych i remontowych obiektów mających na celu poprawę stanu sanitarno-higienicznego - II postępowanie (część 1) 16.09.2021 Małgorzata Kojder Dodano nowe zamówienie publiczne
43 Informacja dla Pacjenta dotycząca zasad przetwarzania danych osobowych (art. 13 ust. 1 i 2 RODO) 15.09.2021 Sylwia Walkiewicz – Zdulska aktualizacja
44 Informacja dla Pacjenta dotycząca zasad przetwarzania danych osobowych (art. 13 ust. 1 i 2 RODO) 15.09.2021 Sylwia Walkiewicz – Zdulska aktualizacja danych
45 Dostawa odczynników diagnostycznych wraz z dzierżawą aparatu oraz dostawę artykułów jednorazowego użytku dla SPSZOZ „Zdroje” w pakietach – II postępowanie 13.09.2021 Sylwia Małgowska Dodano nowe zamówienie publiczne
46 "Dostawa leku Eculizumab do obsługi programu lekowego realizowanego przez SPSZOZ "Zdroje" oraz dostawa rękawic diagnostycznych z dozownikami" 09.09.2021 Cecylia Białek - Karasiak Dodano nowe zamówienie publiczne
47 Dostawa rękawic chirurgicznych rękawic diagnostycznych opatrunków tradycyjnych i specjalistycznych zabezpieczeń do wkłuć przylepców podkładów dla chorych 07.09.2021 Bartosz Bobek Dodano nowe zamówienie publiczne
48 Dostawa z montażem wyposażenia do istniejącego ogrodu terapeutycznego w ramach promocji zdrowia psychicznego hortiterapii dla pacjentów z zaburzeniami psychicznymi w SPSZOZ Zdroje w Szczecinie” II postępowanie 06.09.2021 Małgorzata Kojder Dodano nowe zamówienie publiczne
49 Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne pielęgniarek i położnych 02.09.2021 Karolina Węgielska Dodano nową ofertę pracy
50 Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w Oddziale I Pediatrii, Alergologii i Pulmonologii wraz z poradniami przyszpitalnymi, Izbą Przyjęć - SOR 02.09.2021 Karolina Węgielska Dodano nową ofertę pracy
51 Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w Oddziale Pediatrii, Gastrologii i Reumatologii Dziecięcej wraz z poradniami i izbą przyjęć. 02.09.2021 Karolina Węgielska Dodano nową ofertę pracy
52 Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w Oddziale Położnictwa i Ginekologii z pododdziałem Patologii ciąży. 02.09.2021 Karolina Węgielska Dodano nową ofertę pracy
53 Konkurs na usługi w zakresie wykonywania lekarskich świadczeń zdrowotnych w Oddziale Intensywnej Terapii i Anestezjologii z Pododdziałem Intensywnej Terapii i Anestezjologii dla Dzieci 02.09.2021 Karolina Węgielska Dodano nową ofertę pracy
54 Kontrole 01.09.2021 Karolina Węgielska nowa kontrola
Dokument z dnia: 16.06.2018
Autor modyfikacji: Ewa Wenz
Ostatnia modyfikacja: 16.06.2018
Publikacja dnia: 16.06.2018
Opublikowane przez: Ewa Wenz

adresy

Szpital
ul. Mączna 4, 70-780 Szczecin
Centrala tel. 91 880 6250
tel. 91 880 6200
fax 91 880 6203
Poradnie przy ul. Św. Wojciecha
ul. Św. Wojciecha 7, 70-410 Szczecin
tel. 91 880 6086
Rejestracja tel. 91 880 6008
Opieka psychiatryczna i Leczenie Uzależnień
ul. Św. Wojciecha 7, 70-410 Szczecin
Rejestracja tel. 91 880 6092, 91 880 6113
Ośrodek Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej
ul. Św. Wojciecha 7, 70-410 Szczecin
Rejestracja tel. 91 880 6032

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny
Zakład Opieki Zdrowotnej “ZDROJE”

ul. Mączna 4
70-780 Szczecin

tel. 91 88 06 250 tel. 91 88 06 200
Strona używa cookies Dowiedź się więcej