Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej "ZDROJE"
Biuletyn informacji publlicznej

Rejestr zmian

Drukuj
# Nazwa Data modyfikacji Wprowadzający Opis zmiany
1 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE POD NAZWĄ: „OCHRONA OBIEKTÓW, OSÓB I MIENIA NA TERENIE SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO SPECJALISTYCZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ „ZDROJE” W SZCZECINIE 27.03.2020 Jolanta Duda Dodano nowe zamówienie publiczne
2 SPSZOZ Zdroje zatrudni Referenta ds. zaopatrzenia 27.03.2020 Karolina Węgielska Dodano nową ofertę pracy
3 Dostawa i montaż modułu dezynfekcji chemicznej w kotłowni kontenerowej tj. generatora dwutlenku chloru wraz z serwisem w SPSZOZ Zdroje w Szczecinie" – II postępowanie 25.03.2020 Bartosz Bobek Dodano nowe zamówienie publiczne
4 Usługa serwisu nad oprogramowaniem IntraPACS/Intraris firmy IMS Medica posiadanym przez SPS ZOZ „Zdroje" - II postępowanie 24.03.2020 Bartosz Bobek Dodano nowe zamówienie publiczne
5 Świadczenie kompleksowych usług serwisowych drukarek, kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych eksploatowanych w SPZZOZ "Zdroje", obejmujących przeglądy, naprawy, konserwacje, dzierżawę sprzętu oraz wymianę materiałów eksploatacyjnych 19.03.2020 Bartosz Bobek Dodano nowe zamówienie publiczne
6 " Konkurs na świadczenia zdrowotne- świadczenie usług w zakresie badań rezonansem magnetycznym pacjentów SPSZOZ "Zdroje" w Szczecinie 17.03.2020 Małgorzata Domańska Dodano nowe zamówienie publiczne
7 Realizacja prac modernizacyjnych i remontowych obiektów mających na celu poprawę jakości w aspekcie epidemiologicznym i higieny pracy na terenie SPSZOZ Zdroje 16.03.2020 Bartosz Bobek Dodano nowe zamówienie publiczne
8 Realizacja prac modernizacyjnych i remontowych obiektów mających na celu poprawę jakości w aspekcie epidemiologicznym i higieny pracy – renowacja zbiorników na wodę pitną w Stacji uzdatniania wody wraz z naprawą ścian w komorze zasuw, na terenie SPSZOZ „Z 16.03.2020 Bartosz Bobek Dodano nowe zamówienie publiczne
9 Wykonanie Audytu Energetycznego źródła ciepła i sieci przesyłowej kompleksu obiektów na terenie SPS ZOZ „Zdroje” przy ul. Mącznej 4 11.03.2020 Bartosz Bobek Dodano nowe zamówienie publiczne
10 Kontrole 11.03.2020 Sylwia Walkiewicz – Zdulska Aktualizacja
11 Usługa serwisu nad oprogramowaniem IntraPACS/Intraris firmy IMS Medica posiadanym przez SPS ZOZ „Zdroje 11.03.2020 Bartosz Bobek Dodano nowe zamówienie publiczne
12 Dostawa i montaż modułu dezynfekcji chemicznej w kotłowni kontenerowej w oparciu o dawkowanie roztworu podchlorynu sodu wraz z serwisem w SPSZOZ Zdroje w Szczecinie 09.03.2020 Bartosz Bobek Dodano nowe zamówienie publiczne
13 Montaż klimatyzacji w pomieszczeniach z lekami (pom. szpitalne) 09.03.2020 Bartosz Bobek Dodano nowe zamówienie publiczne
14 Usługi w zakresie kompleksowego utrzymania terenów zewnętrznych przyległych do SPSZOZ „Zdroje” w pakietach. 03.03.2020 Małgorzata Kojder Dodano nowe zamówienie publiczne
15 Regulamin Organizacyjny 03.03.2020 Sylwia Walkiewicz – Zdulska Aktualizacja
16 Struktura organizacyjna 03.03.2020 Sylwia Walkiewicz – Zdulska Aktualizacja
17 Dostawa środków dezynfekcyjnych dla SPS ZOZ „Zdroje” w pakietach 02.03.2020 Bartosz Bobek Dodano nowe zamówienie publiczne
18 Dostawa drobnych artykułów gospodarstwa domowego i odzieży ochronnej dla SPSZOZ „Zdroje” w pakietach. 02.03.2020 Małgorzata Kojder Dodano nowe zamówienie publiczne
19 Kontrole 28.02.2020 Karolina Węgielska nowa kontrola
20 Wykonanie rocznego przeglądu instalacji gazowych w SPSZOZ "ZDROJE" 25.02.2020 Bartosz Bobek Dodano nowe zamówienie publiczne
21 Świadczenie usług pralniczych wraz z transportem dla SPSZOZ „Zdroje" 21.02.2020 Jolanta Duda Dodano nowe zamówienie publiczne
22 Dostawa akcesoriów neurochirurgicznych i ortopedycznych oraz materiałów do sterylizacji dla SPSZOZ „Zdroje” w pakietach – II postępowanie 20.02.2020 Bartosz Bobek Dodano nowe zamówienie publiczne
23 Kontrole 18.02.2020 Karolina Węgielska nowa kontrola
24 SPSZOZ Zdroje zatrudni osobę do pracy na stanowisku diagnosty laboratoryjnego. 18.02.2020 Karolina Węgielska Dodano nową ofertę pracy
25 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w VI Oddziale Psychiatrycznym Rehabilitacyjnym oraz Izbie Przyjęć 13.02.2020 Sylwia Walkiewicz – Zdulska Dodano nową ofertę pracy
26 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych: pielęgniarek, ratowników medycznych oraz opiekunów medycznych. 13.02.2020 Karolina Węgielska Dodano nową ofertę pracy
27 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Intensywnej Terapii i Anestezjologii 13.02.2020 Sylwia Walkiewicz – Zdulska Dodano nową ofertę pracy
28 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie otolaryngologii w Oddziałach oraz Poradniach Przyszpitalnych SPS ZOZ „Zdroje” 13.02.2020 Karolina Węgielska Dodano nową ofertę pracy
29 Serwis oprogramowania finansowo- księgowego Colos 13.02.2020 Bartosz Bobek Dodano nowe zamówienie publiczne
30 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chorób Wewnętrznych wraz z Izbą Przyjęć 12.02.2020 Karolina Węgielska Dodano nową ofertę pracy
31 „Świadczenie usługi polegającej na wykonaniu okresowych przeglądów technicznych aparatury medycznej znajdującej się w SPSZOZ „Zdroje” 11.02.2020 Małgorzata Kojder Dodano nowe zamówienie publiczne
32 „Świadczenie usługi polegającej na wykonaniu stałego nadzoru technicznego i okresowych przeglądów technicznych aparatury medycznej znajdującej się w SPSZOZ „Zdroje”. 11.02.2020 Małgorzata Kojder Dodano nowe zamówienie publiczne
33 „Świadczenie usługi polegającej na wykonaniu stałego nadzoru technicznego aparatów do dializy znajdujących się w SPSZOZ „Zdroje”. 07.02.2020 Małgorzata Kojder Dodano nowe zamówienie publiczne
34 SPSZOZ "Zdroje" zatrudni osobę do pracy na stanowisku magazyniera w magazynie medycznym 07.02.2020 Sylwia Walkiewicz – Zdulska Dodano nową ofertę pracy
35 SPSZOZ Zdroje ogłasza nabór na stanowisko Inspektor/Specjalista ds. Zamówień Publicznych 06.02.2020 Karolina Węgielska Dodano nową ofertę pracy
36 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla pielęgniarek, ratowników medycznych oraz opiekunów medycznych 05.02.2020 Sylwia Walkiewicz – Zdulska Dodano nową ofertę pracy
37 „Świadczenie usługi polegającej na wykonaniu okresowego przeglądu technicznego spirometrów znajdujących się w SPSZOZ „Zdroje”. 05.02.2020 Małgorzata Kojder Dodano nowe zamówienie publiczne
38 „Świadczenie usługi polegającej na wykonaniu okresowego przeglądu technicznego laryngofiberoskopu znajdującego się w SPSZOZ „Zdroje” . 05.02.2020 Małgorzata Kojder Dodano nowe zamówienie publiczne
39 „Świadczenie usługi polegającej na wykonaniu okresowych przeglądów technicznych sprzętu urologicznego znajdującego się w SPSZOZ „Zdroje” . 05.02.2020 Małgorzata Kojder Dodano nowe zamówienie publiczne
40 „Świadczenie usługi polegającej na wykonaniu okresowego przeglądu technicznego aparatu do terapii elektrowstrząsowej znajdującego się w SPSZOZ „Zdroje”. 05.02.2020 Małgorzata Kojder Dodano nowe zamówienie publiczne
41 „Świadczenie usługi polegającej na wykonaniu okresowego przeglądu technicznego aparatu do terapii elektrowstrząsowej znajdującego się w SPSZOZ „Zdroje”. 05.02.2020 Małgorzata Kojder Dodano nowe zamówienie publiczne
42 „Świadczenie usługi polegającej na wykonaniu okresowego przeglądu technicznego aparatu do terapii elektrowstrząsowej znajdującego się w SPSZOZ „Zdroje”. 05.02.2020 Małgorzata Kojder Dodano nowe zamówienie publiczne
43 Regulamin Organizacyjny 05.02.2020 Sylwia Walkiewicz – Zdulska Aktualizacja
44 Struktura organizacyjna 05.02.2020 Sylwia Walkiewicz – Zdulska Aktualizacja
45 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach konsultacji w zakresie otolaryngologii 05.02.2020 Sylwia Walkiewicz – Zdulska Dodano nową ofertę pracy
46 Resurs wind w SPS ZOZ ZDROJE 04.02.2020 Bartosz Bobek Dodano nowe zamówienie publiczne
47 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Intensywnej Terapii i Anestezjologii z Pododdziałem Intensywnej Terapii i Anestezjologii dla Dzieci. 03.02.2020 Karolina Węgielska Dodano nową ofertę pracy
48 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w VI Oddziale Psychiatrycznym Rehabilitacyjnym oraz izbie przyjęć. 03.02.2020 Karolina Węgielska Dodano nową ofertę pracy
49 ŚWIADCZENIE USŁUGI POLEGAJĄCEJ NA WYKONANIU STAŁEGO NADZORU TECHNICZNEGO I OKRESOWEGO PRZEGLĄDU TECHNICZNEGO APARATURY MEDYCZNEJ ZNAJDUJĄCEJ SIĘ W SPSZOZ „ZDROJE” 31.01.2020 Jolanta Duda Dodano nowe zamówienie publiczne
50 SPSZOZ "Zdroje" zatrudni osoby do pracy w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym 27.01.2020 Karolina Węgielska Dodano nową ofertę pracy
51 SPSZOZ "Zdroje" zatrudni Lekarza Okulistę 24.01.2020 Sylwia Walkiewicz – Zdulska Dodano nową ofertę pracy
52 Dostawa krwi i jej składników przeznaczonych do krwiolecznictwa, oraz wykonywanie niezbędnych badań grup krwi, prób zgodności i badań konsultacyjnych dla SPSZOZ Zdroje w Szczecinie. 23.01.2020 Małgorzata Kojder Dodano nowe zamówienie publiczne
53 Kontrole 20.01.2020 Karolina Węgielska nowe kontrole
54 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie położna w szkole rodzenia 20.01.2020 Karolina Węgielska Dodano nową ofertę pracy
55 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Intensywnej Terapii i Anestezjologii z Pododdziałem Intensywnej Terapii i Anestezjologii dla Dzieci. 20.01.2020 Karolina Węgielska Dodano nową ofertę pracy
56 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Pediatrii, Gastroenterologii i Reumatologii Dziecięcej i izbą przyjęć 20.01.2020 Karolina Węgielska Dodano nową ofertę pracy
57 Dostawa zestawów do podawania środka kontrastowego do tomografu Aquilion Prime SP, posiadanego przez zamawiającego dla SPSZOZ Zdroje 17.01.2020 Bartosz Bobek Dodano nowe zamówienie publiczne
58 DOSTAWA PRODUKTU LECZNICZEGO SŁUŻĄCEGO DO LECZENIA RDZENIOWEGO ZANIKU MIĘŚNI ORAZ IMMUNOGLOBULINY, TOKSYNY BOTULINOWEJ TYP A DLA SPSZOZ „ZDROJE” 17.01.2020 Jolanta Duda Dodano nowe zamówienie publiczne
59 Okresowe badania wody w SPSZOZ "Zdroje" 17.01.2020 Bartosz Bobek Dodano nowe zamówienie publiczne
60 Wynajęcie na okres 3 lat, powierzchni 2,00 m², zlokalizowanej w pawilonie nr 15 (I piętro łącznik) przy ul. Mącznej 4 w Szczecinie, z przeznaczeniem na instalację 2 automatów do sprzedaży napojów i słodyczy 14.01.2020 Danuta Podziawa Dodano nowe zamówienie publiczne
61 Nadzór nad licencjami oprogramowania medycznego ASSECO 10.01.2020 Wojciech Babula Dodano nowe zamówienie publiczne
62 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych 09.01.2020 Sylwia Walkiewicz – Zdulska Dodano nową ofertę pracy
63 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych 07.01.2020 Sylwia Walkiewicz – Zdulska Dodano nową ofertę pracy
64 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Klinice Pediatrii, Nefrologii Dziecięcej, Dializoterapii i Leczenia Ostrych Zatruć wraz z poradnią. 07.01.2020 Karolina Węgielska Dodano nową ofertę pracy
65 Nadzór nad oprogramowaniem do inwentaryzacji Elaboro 03.01.2020 Wojciech Babula Dodano nowe zamówienie publiczne
Dokument z dnia: 16.06.2018
Autor modyfikacji: Ewa Wenz
Ostatnia modyfikacja: 16.06.2018
Publikacja dnia: 16.06.2018
Opublikowane przez: Ewa Wenz

adresy

Szpital
ul. Mączna 4, 70-780 Szczecin
Centrala tel. 91 880 6250
tel. 91 880 6200
fax 91 880 6203
Poradnie przy ul. Św. Wojciecha
ul. Św. Wojciecha 7, 70-410 Szczecin
Rejestracja tel. 91 880 6008
tel. 91 880 6086
Centrum Psychiatryczne
ul. Żołnierska 55, 71-210 Szczecin
tel. 91 880 6060
Ośrodek Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej
ul. M. Skłodowskiej – Curie 14
71-332 Szczecin
tel. 91 880 6032

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny
Zakład Opieki Zdrowotnej “ZDROJE”

ul. Mączna 4
70-780 Szczecin

tel. 91 88 06 250
Strona używa cookies Dowiedź się więcej