Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej "ZDROJE"
Biuletyn informacji publlicznej

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw

Drukuj

PROCEDURA PRZYJMOWANIA SKARG I WNIOSKÓW

W SPSZOZ „ZDROJE” SKARGI I WNIOSKI PRZYJMUJĄ:

Dyrektor SPSZOZ „Zdroje”
Dr n. med. Łukasz Tyszler
w siedzibie SPSZOZ „Zdroje”, ul. Mączna 4
Sekretariat Biura Dyrektora - Pawilon 5
w piątki w godz. 12.00- 14.00

Zastępca Dyrektora ds. lecznictwa opieki nad matką i dzieckiem oraz szpitala ogólnego
Dr n. med. Paweł Gonerko
w siedzibie SPSZOZ „Zdroje”, ul. Mączna 4
Oddział I Pediatrii, Alergologii i Pulmonologii – Pawilon 17
we wtorki w godz.13.00 – 15.00

Lekarz specjalista psychiatra
Jarosław Kaczmarek
w siedzibie SPSZOZ „Zdroje”, ul. Mączna 4
Poradnia Zdrowia Psychicznego – Pawilon 14
w środy w godz. 11.30 – 12.30

Dyrektor SPSZOZ „Zdroje” przyjmuje skargi i wnioski wnoszone przez osoby korzystające ze świadczeń Zakładu.

Zastępca Dyrektora ds. lecznictwa opieki nad matka i dzieckiem oraz szpitala ogólnego przyjmuje skargi i wnioski związane z działalnością medyczną kierowanych przez siebie pionów działalności medycznej.

Lekarz specjalista psychiatra Jarosław Kaczmarek przyjmuje skargi i wnioski związane z lecznictwem psychiatrycznym.

Wszelkie zastrzeżenia pacjentów związane ze sposobem i organizacją udzielania świadczeń zdrowotnych zaleca się w pierwszej kolejności zgłaszać do osób funkcyjnych (ordynator, pielęgniarka oddziałowa) w danym oddziale/poradni.

Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta
w siedzibie SPSZOZ „Zdroje” ul. Mączna 4
Budynek Administracji, pawilon nr 11, pokój nr 28
od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 - 14.00
tel. 091 88 06 365

Rzecznik Praw Pacjenta Psychiatrycznego:
Biuro Praw Pacjenta przy Ministrze Zdrowia
ul. Młynarska 46, 01-171 Warszawa
Bezpłatna infolinia: 0800 190 590 (pn – pt w godz. 8.00 – 18.00)
Sekretariat: tel. 22 532 82 50, fax. 22 532 82 30
e – mail: kancelaria@rpp.gov.pl
www.rpp.gov.pl/rpp

Rzecznik Praw Pacjenta przy ZOW NFZ
ul. Arkońska 45, 71 – 471 Szczecin
tel. 091 425 10 50
fax. 091 425 10 52
e mail: skargi.wnioski@nfz-szczecin.pl
www.nfz-szczecin.pl

Organ Założycielski Zakładu – Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Zdrowia
w sprawie skarg i wniosków przyjmuje codziennie w godzinach pracy:
7.30 – 15.30
w siedzibie Wydziału Zdrowia ul. Starzyńskiego 2, pokój 426
korespondencyjnie: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Zdrowia
ul. Korsarzy 34, 70 – 540 Szczecin

 

Dokument z dnia: 16.06.2018
Autor modyfikacji: Karolina Węgielska
Ostatnia modyfikacja: 27.10.2020
Publikacja dnia: 11.03.2010
Opublikowane przez: Karolina Węgielska

adresy

Szpital
ul. Mączna 4, 70-780 Szczecin
Centrala tel. 91 880 6250
tel. 91 880 6200
fax 91 880 6203
Poradnie przy ul. Św. Wojciecha
ul. Św. Wojciecha 7, 70-410 Szczecin
tel. 91 880 6086
Rejestracja tel. 91 880 6008
Opieka psychiatryczna i Leczenie Uzależnień
ul. Św. Wojciecha 7, 70-410 Szczecin
Rejestracja tel. 91 880 6092, 91 880 6113
Ośrodek Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej
ul. Św. Wojciecha 7, 70-410 Szczecin
Rejestracja tel. 91 880 6032

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny
Zakład Opieki Zdrowotnej “ZDROJE”

ul. Mączna 4
70-780 Szczecin

tel. 91 88 06 250 tel. 91 88 06 200
Strona używa cookies Dowiedź się więcej