Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej "ZDROJE"
Biuletyn informacji publlicznej

Dyrekcja

Drukuj

DYREKTOR
dr n. med. Łukasz Tyszler
Szpital ul. Mączna 4, 70-780 Szczecin
Pawilon 5, wejście C, parter
Biuro Dyrektora i Kancelaria - tel. centrala: 91 880 6200
e-mail: szpital@szpital-zdroje.szczecin.pl

ZASTĘPCA DYREKTORA DO SPRAW LECZNICTWA
OPIEKI NAD MATKĄ I DZIECKIEM oraz SZPITALA OGÓLNEGO
dr n. med. Paweł Gonerko
Szpital ul. Mączna 4, 70-780 Szczecin
Pawilon 15, piętro I
tel. 91 880 6596
e-mail: p.gonerko@szpital-zdroje.szczecin.pl

ZASTĘPCA DYREKTORA DO SPRAW LECZNICTWA PSYCHIATRYCZNEGO
Szpital ul. Mączna 4, 70-780 Szczecin
Pawilon 5, wejscie C, parter
tel. 91 880 6200ZASTĘPCA DYREKTORA DO SPRAW PIELĘGNIARSTWA
mgr Jan Ślęzak
Szpital ul. Mączna 4, 70-780 Szczecin
Pawilon 11, pok. 29
tel. 91 880 6223
e-mail: j.slezak@zoz-zdroje.pl

ZASTĘPCA DYREKTORA DO SPRAW ADMINISTRACYJNO – EKONOMICZNYCH
mgr Magdalena Sojka – Szostak
Szpital ul. Mączna 4, 70-780 Szczecin
Pawilon 8
tel. 91 880 6288
e-mail: m.sojka@zoz-zdroje.pl

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jarosław Narloch
Szpital ul. Mączna 4, 70-780 Szczecin
Pawilon 11, pok. 8
tel. 91 880 6289
e-mail: ksiegowosc@zoz-zdroje.pl

Dokument z dnia: 14.11.2019
Autor modyfikacji: Karolina Węgielska
Ostatnia modyfikacja: 03.12.2019
Publikacja dnia: 14.11.2019
Opublikowane przez: Karolina Węgielska

adresy

Szpital
ul. Mączna 4, 70-780 Szczecin
Centrala tel. 91 880 6250
tel. 91 880 6200
fax 91 880 6203
Poradnie przy ul. Św. Wojciecha
ul. Św. Wojciecha 7, 70-410 Szczecin
tel. 91 880 6086
Rejestracja tel. 91 880 6008
Opieka psychiatryczna i Leczenie Uzależnień
ul. Św. Wojciecha 7, 70-410 Szczecin
Rejestracja tel. 91 880 6092, 91 880 6113
Ośrodek Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej
ul. Św. Wojciecha 7, 70-410 Szczecin
Rejestracja tel. 91 880 6032

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny
Zakład Opieki Zdrowotnej “ZDROJE”

ul. Mączna 4
70-780 Szczecin

tel. 91 88 06 250 tel. 91 88 06 200
Strona używa cookies Dowiedź się więcej